Abelia inn i Fagskolerådet

Publisert

Knut Erik Beyer-Arnesen, portrett

- Fagskoleutdanningen har et stort uforløst potensial, og kan være en viktig bidragsyter til å løse de store oppgavene knyttet til omstilling i arbeids- og næringslivet.

Det sier Abelias fagsjef for utdanningspolitikk, Knut Erik Beyer-Arnesen, som tirsdag ble valgt som nestleder i Nasjonalt fagskoleråd. Han ser med spenning frem til regjeringens stortingsmelding om fagskolene som kommer på fredag.

- Fagskolesektoren og partene i arbeidslivet har store forventninger til en omfattende fagskolereform som kan løfte og synliggjøre fagskoleutdanning som en attraktiv og likeverdig utdanning på linje med høyskole- og universitetsutdanning, sier Beyer-Arnesen.

- Det krever strukturelle grep som studiepoeng for fagskoleutdanning for å sikre anerkjennelse og mulighet for overganger til annen høyere utdanning. Samtidig trenger vi en bærekraftig finansiering av all fagskoleutdanning som også må inkludere utviklingsmidler, og en videreutvikling av samarbeidet med arbeids- og næringslivet, sier han.

Beyer-Arnesen mener også det er viktig med statlig eierskap av offentlige fagskoler for å sikre at vurderinger om kapasitet, relevans og kvalitet i utdanningene ved fagskoler, høyskoler og universiteter sees i sammenheng.

- Da vil man også unngå fylkeskommunenes uheldig dobbeltrolle som både eier og forvalter av fagskoleutdanning, som dessverre har bidratt til dårlig utnyttelse av eksisterende ressurser og færre studieplasser, sier han.

Spesialrådgiver Arvid Ellingsen i LO ble valgt som leder av Fagskolerådet. Han har også store forventninger om en styrking av fagskolene.

- Jeg ønsker å jobbe for å styrke fagskolene som høyere yrkesfaglig utdanning og få på plass flere studieplasser. Det er rekordmange kvalifiserte søkere som ikke har fått studieplass, både på de private og offentlige fagskolene. Arbeidslivet trenger flere med denne kompetansen i fremtiden, sier Ellingsen.

Han tar over ledervervet etter Kjersti Grindal fra Byggenæringens landsforening (BNL), som har ledet rådet i de to siste årene.

Nasjonalt fagskoleråd er et rådgivende organ oppnevnt av Kunnskapsdepartementet. Fagskolerådet arbeider med å utvikle rammer og strategier for fagskoleutdanningen, og skal fremme fagskolenes samlede interesser som selvstendig del av utdanningssystemet, samt stimulere til samordning og kvalitetsutvikling av fagskoletilbudene. Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, er sekretariat for Fagskolerådet.

Lurer du på noe?

Stående kvinne.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss? Du er anonym med mindre du oppgir din e-postadresse slik at vi kan kontakte deg.

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt