Etterlysning: Gründerkvinner

Publisert

Gründergarasjen, illustrasjonsfoto

- Det er for få kvinner som forfølger gründerdrømmen, sier Christian Bjerke i Simula Innovation. Nå deler Simula ut gründerstipend til tech-kvinner.

Fakta om stipendene

Gründergarasjen i Simulasenteret utlyser to gründerstipend – hvert på 500 000 kroner.

Minst ett av stipendene skal gå til den beste kvinnelige tech-gründeren med en idé for en ny start-up.

Søknaden må inneholde svar på Gründergarasjens fire signaturspørsmål:

  • Can you build it?
  • Will anyone buy it?
  • Has anyone already built it?
  • Honestly, is it an idea, a good idea or a great idea?

Søknadsfrist er 15. januar 2017. Søknaden sendes inn på www.grundergarasjen.no. Spørsmål om stipendene kan rettes til nestleder Christian H. Bjerke ved Simula Innovation på e-post chrbjerke@simula.no.

- Kvinneandelen er altfor lav blant selskapene i vår gründergarasje og portefølje. Av de mange selskapene som har sitt utspring hos Simula, er ingen stiftet eller ledet av kvinner, sier assisterende direktør Christian Bjerke i Simula Innovation.

Han er på ingen måte alene om observasjonen. Blant 1600 tech-selskaper som Investinor har studert siden 2009, er det bare én prosent som har kvinnelig grunnlegger, daglig leder eller styreleder. En fersk EU-rapport viser at Sverige har samme problem - også der er bare én prosent av tech-selskapene eid eller ledet av kvinner.

Denne uka har Simula Innovation derfor lyst ut to gründerstipender á 500.000 kroner, hvorav minst ett av dem skal gå til en kvinnelig tech-gründer. Søknadsfristen er 15. januar 2017.

- Det er ikke satt noen betingelser for stipendene. Mottakerne skal ikke betale oss noe, og de er ikke forpliktet til å gå inn i vår portefølje. Dersom utviklingen i prosjektet er god, kan gründerne få med Simula som investor på forretningsmessig

Fakta om Simula og Gründergarasjen

Simula Research Laboratory (Simula) driver forskning, utdanning og innovasjon innenfor utvalgte fagområder innen IKT. Simula har 150 ansatte, og består av PhD-studenter,  postdoktorer, seniorforskere og utviklere.

Simula etablerte Gründergarasjen i 2013 for å stimulere til mer entreprenørskapsvirksomhet. Siden Gründergarasjen startet har over 180 entreprenører fordelt på nær 90 startup-prosjekter hatt opphold. For tiden jobber omkring 40 personer med å utvikle sine startup-idéer i garasjen.

grunnlag. De står imidlertid fritt til å slå til på tilbud fra andre investorer, sier Bjerke.

Han tror det er både "myke" og "harde" barrierer for kvinnelig gründerskap:

- Det finnes en del stereotypier knyttet til kvinner og gründerskap. Dette er myke barrierer hvor vi kan få til mye gjennom mentor-ordninger og ved å løfte frem kvinnelige forbilder og suksesshistorier. Det finnes også en del harde barrierer knyttet til finansiering. Vi trenger flere investeringer i selskaper som er startet eller ledet av kvinner. Da lærer vi mer om hvilke spesifikke utfordringer disse står overfor og hva vi kan bidra med, sier Bjerke.

- Vi håper våre stipender kan bidra til å lokke ut flere gründerkvinner. Det kan bidra til flere suksesshistorier og dermed avmystifisere den kvinnelige gründertilværelsen. Her må imidlertid flere bidra. Vi må snu alle steiner og se på hele spekteret av virkemidler.

Administrerende direktør Håkon Haugli er veldig fornøyd med initiativet fra Simula Innovation.

- Norge trenger problemløsere av begge kjønn for å skape nye kunnskapsarbeidsplasser og nye vekstnæringer. Mange av løsningene på våre største samfunnsutfordringer innen for eksempel helse og klima handler om utvikling og bruk av ny teknologi. Vi kan ikke basere oss på at bare halve befolkningen skal delta i problemløsningen. Idérikdommen er åpenbart likt fordelt, spørsmålet hvordan vi kan bidra til å få frem gründere av begge kjønn, sier Haugli.

Han trekker frem helse- og omsorgssektoren som et godt eksempel:

- Dette er en sektor som er dominert av kvinnelig arbeidskraft. Dermed er det også kvinnene som har best forutsetninger for å vite hvor skoen trykker – og dermed finne hvilke innovasjoner og forbedringer som kan øke produktiviteten. Den demografiske utviklingen gir store utfordringer for helse- og omsorgstjenesten, så her er vi avhengig av gode innovasjoner og godt gründerskap, sier Haugli.

Lurer du på noe?

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss? Du er anonym med mindre du oppgir din e-postadresse slik at vi kan kontakte deg.

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt