Kraftig medlemsvekst i Abelia

Nyhet

Publisert

#205

Administrerende direktør i Abelia Øystein Eriksen Søreide. Foto: Ilja Hendel/Abelia.

Abelia starter 2020 sterkt og har passert en stor milepæl allerede før første kvartal er omme. Landsforeningen for teknologi og kunnskapsbedrifter har nå 50 000 årsverk blant sine medlemmer. Det ferskeste medlemmet er konsulentselskapet Capgemini.

- Norge er på vei fra en ressursøkonomi til en kunnskapsøkonomi. Det er Abelia-medlemmene som skal ta oss dit, og vi blir stadig flere på laget. Det er en tillitserklæring og tydelig oppfordring. Abelia skal være en drivkraft for kunnskapssamfunnet og en sterk stemme for våre medlemmer, sier administrerende direktør i Abelia Øystein Eriksen Søreide

50 000 omstillere

Siden oppstarten i 2001 har organisasjonen hatt god vekst. Medlemmene driver blant annen innen IKT, rådgivning, forskning, innovasjon, kreative virksomheter og ideelt arbeid. Blant de største medlemmene er Telenor, EVRY, Telia,DNV GL, Sweco, SINTEF og Handelshøyskolen BI. I tillegg har organisasjonen et populært program dedikert til gründere og oppstartsbedrifter.

Abelia jobber for gode rammevilkår for kunnskapsbedriftene og bistår medlemmene i å være gode arbeidsgivere. Organisasjonen ser sine medlemmer som muliggjørere for innovasjon og omstilling.

- Norge er en nasjon i omstilling. Våre medlemmer styrker landets omstillingsmuskel. Jeg ser derfor medlemsveksten som betydningsfullt langt utenfor Næringslivets Hus. Ikke minst er det et uttrykk for tillit til oss som en organisasjon med gjennomslagskraft. Vår jobb er å sikre medlemmene bedre rammebetingelser, verdifulle møteplasser og være en partner i rollen som arbeidsgiver. I det arbeidet blir medlemsveksten og tilliten vann på mølla i vårt arbeid, sier Eriksen Søreide.

Verdien av gode råd

Den siste tiden har landsforeningen for teknologi- og kunnskapsbedrifter hatt en god tilstrømming av gründere og teknologiselskaper. Blant nye medlemmer i 2020 er konsulentselskapet Capgemini.

- Det er utrolig moro at Capgemini har blitt med oss. Som et teknologidrevet konsulentselskap tror jeg virkelig at de vil føle seg hjemme hos oss. Fremtidens næringsliv er kunnskapsdrevet, og rådgivernæringen er den mest kunsskapssensitive næringen i Norge. Hver dag gis det råd og høstes erfaring hos tusenvis av kunder. På den måten spres kunnskap og siloer rives ned. Det trenger vi mer av, sier Eriksen Søreide.

Som representant for kunnskaps-Norge har Abelia over lengre tid vært opptatt av å vise verdien av gode råd som i rapporten med samme navn fra 2017. Arbeidet med en oppdatert versjon er i gang og forventes klar før sommeren 2020.