FINs innspill til Kommunal- og forvaltningskomiteen - statsbudsjettet 2022

Dette er FINs innspill til Kommunal- og forvaltningskomiteen.


FIN mener at Solberg-regjeringens budsjettforslag ikke legger grunnlaget for det taktskiftet Norge trenger med den formidable omstillingen vi står overfor de kommende årene. Vi er svært kritiske til den avgåtte regjeringens forslag om å kutte bevilgningen til klyngeprogrammet, inkubasjonsprogrammet og å splitte opp Sivas virksomheter. Vi minner om at Hurdalsplattformen har som mål at flere vekstbedrifter skal ha tilgang til næringsklynger og inkubatorer, og at den har en ambisjon om å videreutvikle Siva.

 

FIN foreslår:

  • Totalbevilgningen til klyngeprogrammet må som et minimum holdes på samme nivå som for 2021
  • En øremerket bevilgning til Sivas inkubasjonsprogram på 195 mill. kr.
  • Stortinget stopper de foreslåtte endringene i Siva.

 

Les hele innspillet til Kommunal- og forvaltningskomiteen her

Les hele høringsinnspillet her