FINs innspill til revidert nasjonalbudsjett

FIN mener at regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett verken gjenspeiler behovet for å få norsk økonomi på beina igjen, eller behovet for å satse på innovasjon og næringsutvikling.

FIN mener det er viktig at de politiske tiltakene som nå iverksettes ikke bidrar til at vi gjør mer av det samme, men at vi legger til rette for at vi utvikler nye bedrifter og nye næringer, som kan bidra til flere arbeidsplasser og et mer internasjonalt konkurransedyktig næringsliv.

Tiltak i revidert nasjonalbudsjett som bør justeres:
  • Det bør bevilges 150 mill. kr. til delprogram for modne klynger.
  • Regjeringen bør ta fram en ny ordning for opsjonsbeskatning som utgjør et verktøy for oppstarts- og vekstselskap for å rekruttere og holde på nøkkelkompetanse.
Forventninger til kommende pakker - tiltak for forskning, innovasjon og næringsutvikling
  • Bevilgningen til inkubasjonsprogrammet bør dobles.
  • FORNY – programmet for kommersialisering av forskning styrkes med 100 mill. kr.
  • En bevilgning på 80 mill. kr. til Norsk katapult for å bidra til medfinansiering av investeringer i katapult-sentrene.

Last ned FINs innspill til revidert nasjonalbudsjett