Høring, Innovasjon

Publisert

Abelias innspill til regjeringens gründerplan

Vårt innspill til gründerplanen kan sammenfattes i 3 K'er: Kapital, kompetanse og kunder.

Dette er nøkkelfaktorer for kunnskapsintensive bedrifter. Politiske rammebetingelser kan spille viktige roller innenfor alle tre områder. I dette innspillet utdyper vi hvordan gründerplanen kan bidra til bærekraftig vekst og verdiskaping i et Norge som går fra særstilling til omstilling.