Ny tiltakspakke for oppstart- og vekstbedrifter fra regjeringen

Nyhet

Publisert

#205

Næringsminister Iselin Nybø. Foto: Marte Garmann.

Regjeringen la i dag frem en ny krisepakke for næringslivet, som inneholder en tiltakspakke for gründere og vekstbedrifter på nærmere 5 milliarder. – Regjeringen tar oppstartselskapene på alvor, sier Øystein E. Søreide

 Tiltakspakken er på nærmere 5 milliarder kroner, der halvparten av pakken går til styrking av tilskudd til gründere og vekstbedrifter.

- Tiltakene regjeringen nå foreslår vil gjøre mye for oppstarts- og vekstselskapene. Vi har pekt på behovet for å sikre likviditet på kort sikt og finansiering på lang sikt, og det er nettopp det næringsministeren er i gang med nå. Dette gir håp for bedriftene, sier Søreide.

Næringsministeren la på dagens pressekonferanse vekt på at gründere er avgjørende for Norges fremtid.

-Fremtidens arbeidsplasser blir skapt av mennesker som tør å ta en sjanse, og som satser på egne evner og ideer. Vi skal gjøre det som trengs for å støtte landets gründere og vekstbedrifter nå – og for fremtiden, uttalte næringsminister Iselin Nybø.

Tiltakspakken inkluderer:

  • Tilskudd til unge vekstbedrifter på 2,5 mrd. kroner 
  • Innovasjonslån – økt låneramme med 1,6 mrd. kroner, til 3 mrd. kroner 
  • Rentestøttefond – 300 millioner kroner 
  • Tilskudd til private innovasjonsmiljøer – 50 millioner kroner 
  • Næringsrettet forskning – 250 millioner kroner 
  • Kapital til fonds- og matchinginvesteringer – 1 mrd. kroner 

Les pressemeldingen om pakken fra regjeringen her:

I det korte bildet er det å sikre likviditet i selskapene det aller viktigste. Det gjør denne pakken, blant annet gjennom tilskuddene regjeringen nå tilbyr oppstarts- og vekstselskapene, mener Abelia. 

- Vi vil likevel poengtere at det på lang sikt vil bli et problem rundt egenkapital for disse bedriftene. Regjeringen bør nok forberede seg på å øke rammene etter hvert som den langsiktige kapitaltørken innsetter. Et grep som å øke investeringsfradraget fra 1 mill. til 10 mill, slik vi har foreslått, ville vært et godt incentiv for å stimulere til økte investeringer og sikre at vi kan holde hjulene i gang, sier Søreide.

Abelia-sjefen er samtidig glad for støtten til næringsrettet forskning.

- Det er positivt at regjeringen bruker 250 millioner for å bidra til at forsknings- og innovasjonsprosjekter i næringslivet ikke stopper opp. Dette er en begynnelse, men langt fra nok. Instituttene melder at de må terminere prosjekter og permittere folk, så det er svært viktig at det kommer mer hjelp for å opprettholde forskningsarbeidet i denne kritiske situasjonen, sier Søreide.  

Nå skal pakken til behandling i Stortinget. Abelia vil følge behandlingen tett for å sikre at oppstarts- og vekstselskapene kommer seg gjennom krisen, slik at Norge beholder kritisk  innovasjon- og konkurransekraft.