Effektiviserer helsevesenet

Foto: DIPS

Foto: DIPS

Helsevesenet er preget av tidskrevende papirarbeid. Tid som heller kunne ha blitt brukt på pasientene. Abeliamedlem DIPS utvikler e-helse-verktøy som forenkler hverdagen til aktører i hele helsevesenet.

-Vi i DIPS tenker som myndighetene ellers i denne tiden: Dugnad. Vi har derfor utviklet og gitt bort ulike Covid19-spesifikke løsninger til helsesektoren, slik at de kan effektivisere den nye hverdagen og frigjøre mest mulig pasienttid. Som Norges største private e-helseleverandør er det selvfølgelig for oss å ta samfunnsansvar i den krisen vi står oppe i, sier administrerende direktør i DIPS, Kolbjørn Haarr.  

Trykk her for å se hvordan DIPS fungerer

Trykk her for å se hvordan DIPS fungerer.

DIPS er en ledende leverandør av e-helse i Norge. De utvikler verktøy som ivaretar behovene for administrasjon og dokumentasjon av pasientbehandling i spesialist- og kommunehelsetjenesten. Nå gir de bort løsninger for å hjelpe til i koronakrisen. I tillegg har de åpnet for at deres ansatte med klinikerbakgrunn kan bidra i helsetjenesten om det trengs. DIPS har totalt 55 ansatte med klinisk bakgrunn, og så langt har rundt 20 prosent av disse meldt seg til helsetjenesten.

Situasjonen har brakt helse-aktørene tettere sammen 

-Det er mange som klager på at Norge er så dårlig stelt, men det offentlige og de private har kommet godt sammen og funnet gode løsninger. Hvis jeg skal si noe positivt om krisen så er det at det har brakt helseaktørene sammen. Når vi stikker hodene sammen ser vi at vi kan få til fryktelig mye. Vi er godt skrudd sammen i Norge, og mye ligger til rette for samhandling, fortsetter Haarr.  

Situasjonen med Covid-19 har brakt helse-aktørene tettere sammen i et gjensidig arbeid om å finne løsninger. Aktører som helseinstitusjoner, FHI, direktoratet for eHelse, NHN og leverandører jobber nå tett sammen for å finne løsninger som raskt kan komme til hjelp. Situasjonen viser at det allerede er løsninger i det norske markedet med stort potensiale for rask produksjonssetting, også vedrørende bekjempelsen av korona.  

-Denne revitaliseringen og styrkingen av samarbeidet er noe vi er sikre på kommer til å tjene alle godt når vi vender tilbake til normalen, avslutter Haarr.   

Effektiviserer og forenkler ved ulike digitale samhandlingsverktøy

DIPS effektiviserer helsevesenet og forenkler hverdagen for aktører i hele helsevesenet, som fastlegen, overlegen, sykehusdirektøren, sykepleieren, trygdesystemet, pasienten, pårørende m. fl. Det gjør de ved å levere ulike digitale samhandlingsverktøy som f.eks. DIPS Arena. DIPS Arena er et nyutviklet og innovativt elektronisk pasientjournalsystem som er spesialdesignet for det norske helsevesenet – sammen med norsk helsepersonell. Det gir blant annet pasientene mulighet til å ha bedre oversikt over egen behandling. Pasientjournalen er et viktig verktøy for klinkere i pasientbehandlingen, og bidrar til bedre og tryggere pasientbehandling. 

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: