Lanserer teknologinæringslivets vekstplan for Norge

En sittende mann blar gjennom en rapport.

Jan Christian Vestre blar gjennom Teknologinæringslivets vekstplan for Norge. Foto: Abelia

Teknologibasert næringsliv er avgjørende for Norges fremtid, men som nasjon har vi på mange områder blitt en digital sinke. Denne uken fikk næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) overlevert en ny vekstplan fra Abelia.

Norges omstillingsevne har stått på stedet hvil siden 2016, ifølge Abelias omstillingsbarometer. Endringene går stort sett i gal retning: Innen teknologi og digitalisering har Norge mistet sin ledende posisjon, og faller tilbake på nær alle dimensjoner. 

– Vi er glade for at regjeringen, med næringsministeren i spissen, har ambisjoner om å snu Norges negative utvikling. På direkte oppfordring fra Vestre har vi derfor, i tett samarbeid med gründere, toppledere, vekstselskaper og kompetansemiljøer, utviklet Teknologinæringslivets vekstplan for Norge, sier Øystein Eriksen Søreide, administrerende direktør i Abelia.

Planen inneholder 27 konkrete handlingspunkter, som for eksempel:
  • Lansere digital teknologi og tjenester som strategisk eksportsatsing under "Hele Norge eksporterer"
  • Etablere yrkesfaglig vei (Y-vei) inn i teknologibransjen – gi oss elektrikere med doktorgrad! Dette vil samtidig bedre omstillingsmuligheter for ansatte i solnedgangsindustrier.
  • Utvide rammene for skattefritak for private investorer i oppstart- og vekstselskaper.
  • Et eget kompetansevisum for å trekke utenlandske teknologitalenter til Norge.
  • Bruke det statlige eierskapet som verktøy til markedsintroduksjon for oppstart- og vekstselskaper.

– Grønn omstilling fordrer også digital omstilling. Vi må sikre mer eksport av norske løsninger og teknologi som bidrar til den grønne og digitale omstillingen. Regjeringen ønsker et mangfoldig næringsliv, og har presentert satsingen "Hele Norge eksporter" for å styrke norsk fastlandseksport. Abelias vekstplan er et viktig innspill til denne delen av næringspolitikken, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap).

Norsk IT-sektor sysselsetter over 107 000 mennesker og sysselsettingen vokser raskere enn i noen annen næring. IT-næringen står for en årlig verdiskaping på drøye 180 milliarder kroner. Verdiskaping per ansatt er 1,7 millioner kroner, noe som er høyere enn for eksempel industri, varehandel, bygg/anlegg og transport/reiseliv.

– Vekstplanen er ikke primært en plan for sektorens egen vekst, men en plan for kunnskap- og teknologinasjonen Norge. Ambisjonen er å utvikle et internasjonalt konkurransedyktig kunnskaps- og teknologisamfunn som kan sikre norske interesser, bidra til inntekter og arbeidsplasser når oljevirksomhetens bidrag minker og etter hvert fases ut, sier Søreide.

Vekstplanen er signert av følgende bedrifter og organisasjoner: Telenor Norge, SINTEF, Jotron, Kantega, Digital Norway, Kyndryl, Startuplab, Bulk Infrastructure, PA Consulting, Itera, Lyse, Inventas, NTNU, Microsoft Norge, Google Norge, Kristiania, Webstep, NHO, Sjømat Norge, Fornybar Norge og Abelia.

Les hele Teknologinæringslivets vekstplan for Norge.