Varsling i norsk idrett

Publisert

God innsikt og gode verktøy er nøkkelen til å sikre en god behandling av varslingssaker i norsk idrett. Nå har Norges Idrettsforbund lansert egne ressurssider om varsling.

Abelia holder årlig kurs for medlemmer i NHO Idrett, blant annet om varsling. Nye kurs settes opp våren 2023. I mellomtiden har Norges Idrettsforbund lansert egne sider om varsling, og tilbyr også varslingssystemet "MittVarsel" gratis til alle idrettslag og idrettsråd.

Ressurssidene inneholder hjelp til de som vil varsle, til de som vil bistå en varsler og til de som skal håndtere varsler. Det gis en god oversikt over prosessen i varslingssaker, digitalt system for varsler og informasjon om hvordan motta et varsel. Besøk sidene her ➜ 

Medlemmer i NHO Idrett mottar invitasjon til kurs om varsling når dato er klart. På kurset gis det juridiske og praktiske råd knyttet til håndtering av varsler fra ansatte om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Kurset gir innsikt i rammene for varsling ifølge arbeidsmiljøloven og vi vil komme innom følgende temaer:

  • Hva er et varsel?
  • Hvem kan varsle?
  • Hva gjør jeg med et varsel? Har jeg plikt til å undersøke og følge opp et varsel?
  • Hva om varsler er anonym?
  • Konklusjon, tiltak og eventuelle sanksjoner
  • Hvordan ivareta de involverte?
  • Hva er forbudet mot gjengjeldelse?