Etterlyser politikk for vekst og skalering

Nyhet, Teknologi og digitalisering

Publisert

Deltaker i møtet: Bak (f.v): Marius Tuft Mathisen (AppFarm), Karianne Melleby (Storskogen), Anders Mjåset (Mesh), Per Einar Dybvik (StartUpLab); Midten (f.v): Ingar S. Bentsen (The Factory), Jo Eikeland Roald (Abelia), Trine Ellingsen (FIN), Marius Larsen (Joymo); Foran (f.v): Kim Lien (Nordic Neurotech), Håkon Bogen (Beining & Bogen), Mara Lehmann (Orbit), Kimberly Larsen (IndyRIOT), Sondre Jahr Nygaard (Abelia).

Gründere og vekstbedrifter bidrar til å utfordre og forbedre samfunnet gjennom å ta i bruk teknologi og forskning, og er viktige motorer for fremtidens velferd. Abelia samlet sentrale gründerstemmer på Forskningsparken for å få innspill til en vekstplan, gjort mulig av tech.

– Norsk næringsliv består av noen få store virksomheter, og et stort flertall av små bedrifter. De som springer ut fra avansert teknologianvendelse eller forskningsmiljø har ofte et uforløst potensial for internasjonal vekst og betydelig verdiskaping. Vi snakker ofte varmt om innovasjon og gründere, men politikken favoriserer de etablerte, sier Jo Eikeland Roald, leder for teknologipolitikk i Abelia.

Miljøene rundt Forskningsparken i Oslo, i likhet med en rekke inkubatormiljøer og innovasjonsklynger over hele landet, har lenge vært viktige leverandører av slike mulige vekstraketter. Men oppstartsmiljøene er i sin natur omskiftelige, og snakker ikke alltid med felles stemme. Dette er en utfordring også for miljøenes politiske gjennomslag, mener Roald.

 

Veksthemmende, ikke vekstfremmende

Sammen med StartUpLab og Digital Norway inviterte Abelia sentrale representanter for dette nye næringslivet til en prat om nettopp politikk og rammevilkår. Hovedformålet: å samle gründernes innspill til grepene Norge bør ta for å legge til rette for mest mulig grønn, digital og bærekraftig vekst.

Engasjementet steg raskt og i takt med kaffekonsumet. Deltakerne opplevde nemlig lite forståelse fra politisk hold, med veksthemmende avgifter og skatter – og manglende satsning på forskning og spisskompetanse.

– Gründermiljøene har potensial til å sette fart på omstillingen vi trenger fremover. Da er det dårlig politikk å stikke kjepper i hjulene for at de kan skalere opp med base i Norge. Vi må ha en næringspolitikk som stimulerer til nyskaping både i etablerte og nye virksomheter, sier Roald. 

Leder for teknologipolitikk i Abelia, Jo Eikeland Roald.

Vi trenger en strategi handling

Omstillingsbarometeret 2022 viser at Norge forsker for lite, stagnerer innen teknologi og digitalisering, og at veksten i næringslivet lider under mangel på kompetanse – særlig innen IKT.

Manglende satsning til tross er teknologinæringslivet blant de raskest voksende og mest verdiskapende sektorene i næringslivet, ifølge nøkkeltallsrapporten TechNo Abelia presenterte i vår.

– Teknologinæringslivet er det åpenbare svaret på hva som skal legge til rette for fremtidens vekst og verdiskaping. Det handler ikke om at alle skal drive med IKT, men at hele samfunnet blir mer digitalt. Startup- og vekstbedrifter spiller en avgjørende rolle i dette økosystemet – ved å bidra til omstilling og løse vår tids største problemer. Det er viktig å utrede og lage strategier, men nå må vi begynne å sette disse om i konkrete tiltak som stimulerer til vekst, sier Roald.

En dytt i riktig retning

– Ønsker man endring, må man også bli med i arbeidet for å gjennomføre de endringene. Jeg ser at vi er kommet et sted hvor det er viktig for Norge å ta det neste steget. Jeg vil gi alle dytt jeg kan gi i riktig retning, sier Kimberly Larsen, administrerende direktør i IndyRIOT, en av oppstartsvirksomhetene som bidro under frokostmøtet.

Hun forteller at det kom mye spennende ut av møtet med Abelia og resten av deltakerne på møtet.

– Det var fint å kunne se at man greide å konkretisere og se litt utenfor seg selv og egne behov. Og det er da vi får mulighet til å faktisk gjennomføre endringer, sier Larsen.

Kimberly Larsen, grunnlegger og CEO i indyRIOT.

Vekstplan under oppseiling

Som svar på funnene i Abelias omstillingsbarometer kom næringsminister Jan Christian Vestre med en «bestilling» til Abelia: hva skal til for å sikre fremtidig vekst og verdiskaping i Norge, drevet av et sterkt teknologinæringsliv?

Dette innspillsmøtet er en av flere arenaer Abelia organiserer for å utvikle konkrete tiltakspunkter til vekstplanen, som vil overleveres til næringsministeren ved årsskiftet.

Tidligere har Abelia samlet digitale toppledere i sitt Digital Advisory Board, som samler representanter fra noen av våre største medlemsvirksomheter innen teknologi, rådgivning, forskning og utdanning.


Les også: Tech er nøkkelen til grønn vekst og nye grønne bedrifter