Tech er nøkkelen til grønn vekst og nye grønne bedrifter

Nyhet

Publisert

Fra venstre: Jo Eikeland Roald, Grete Kvernland-Berg, Arne Mjøs, Morten Irgens, Jon Gravråk, Ragnhild Mathisen, Trond Runar Hagen, Ove Pryde Pettersen, Kristine Dahl Steidel, Xavier Ducasse, Liv Dingsør, Per Einar Dybvik og Øystein Eriksen Søreide.

Teknologinæringslivet sitter med nøkkelen til vår tids store samfunnsendringer. Vi må ha høyere ambisjoner for norsk tech. Dette var tema da Abelias Digital Advisory Board samlet seg etter Arendalsuka.

Abelias omstillingsbarometer viser at omstillingen av Norge har stått på stedet hvil siden 2016. I Arendal utfordret vi næringsminister Jan Christian Vestre til å ta teknologinæringen på alvor og vedta en vekstplan. Ikke for næringen, men for Norge. 

TechNo-tallene viser at IKT-sektoren vokser friskt og er blant de mest verdiskapende per sysselsatt i norsk næringsliv. Sektoren er selve nøkkelen til å bygge grønn og digital industri og tjenester.

Men Norge satser ikke målrettet nok på tech-drevet omstilling. Sammenlignet med 30 OECD-land faller Norge tilbake på viktige områder som humankapital og digitalisering. 

Sentrale medlemsbedrifter og teknologiledere bidro da Digital Advisory Board satte startskuddet for arbeidet mot en vekstplan der nettopp teknologinæringslivet står sentralt. 

– Handler om mer enn bare teknologinæringslivet  

Administrerende direktør i Abelia, Øystein Eriksen Søreide, understreker viktigheten av å gå i bresjen for endring.  

– Dette handler om mer enn bare teknologinæringslivet. Tech er nøkkelen til å få opp farten i omstillingen, sikre bærekraften, veksten og velferden, sier Eriksen Søreide. 

Abelia-sjefen understeker at for å få til de store endringene som kreves i industrien og energisektoren, og for å bygge motstandskraft i møte med cybersikkerhetsutfordringer og skrantende globale verdikjeder, må Norge ha tech-kompetanse, konkurransekraft og innovasjonsevne. 

Administrerende direktør i Abelia, Øystein Eriksen Søreide.

– IKT og tech gjennomsyrer stadig flere bransjer og sektorer i samfunnet vårt. Vi kan ikke basere oss på å bare ta i bruk teknologi andre har laget. Verdiskapingen ligger i å skape nye tjenester og bygge nye virksomheter både innen etablerte og nye bransjer, sier Eriksen Søreide. 

Leder for teknologipolitikk i Abelia, Jo Eikeland Roald.

Trekker frem engasjerte medlemmer

Jo Eikeland Roald er leder for teknologipolitikk i Abelia. Han anerkjenner panelet for deltakelsen og ambisjonene i arbeidet med vekstplanen.  

– De fremmøtte ser betydningen dette har for AS Norge. Ikke bare teknologinæringslivet for seg selv, men hele næringslivet som ett. De tar et felles ansvar, forteller han.   

Roald legger til at medlemmenes stemme og meninger er viktige i utarbeidelsen av vekstplanen. Han oppfordrer derfor medlemmer til å ta kontakt. 

Har du tanker og innspill rundt vekstplan for teknologinæringen? Ta kontakt med leder for teknologipolitikk i Abelia, Jo Eikeland Roald: jo@abelia.no