Abelia

Innhold

Økt støtte til forskningsinstitutter

Nyhet, Politisk sak

Publisert

#205

Daglig leder for Forskningsinstituttenes Fellesarena, Agnes Landstad.

Regjeringen vil øke tilskuddet til forskningsinstitutter som er med i det europeiske forskningssamarbeidet Horisont 2020.

I dag mottar instituttene midler gjennom STIM-EU-ordningen som tilsvarer en tredjedel av det de mottar fra Horisont 2020. Nå vil regjeringen differensiere støttesatsen slik at institutter som har lav basisfinansiering fra Forskningsrådet, kan få dekket inntil 50 prosent av den samlede støtten fra Horisont 2020. Ordningen gjelder for alle institutter med basisbevilgning under 15%.

– Norske forskningsmiljøer må samarbeide internasjonalt for å ta del i banebrytende forskning som kan bidra til å løse store samfunnsutfordringer. Men for noen av våre mest konkurransedyktige institutter koster det også en del å være med. Med denne endringen blir det lettere å satse på europeisk samarbeid, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø.

FFA og Abelia mener dette er et viktig skritt i riktig retning.

 – Dette er en veldig god nyhet for norsk forskning og forskningsinstituttene.  Mange institutter ønsker å delta mer i europeisk forsknings- og innovasjonssamarbeid, men har måttet holde igjen av økonomiske hensyn.  Vi har i lang tid vært pådriver for økt kompensasjon for underfinansiering fra EU til instituttene. Vi er derfor glad for at statsråd Iselin Nybø  nå gjennom endringer i Stim-EU legger til rette for økt aktivitet i Horisont 2020 fra forskningsinstituttene. Det er en viktig og riktig endring fra regjering, sier Agnes Landstad, daglig leder FFA - Forskningsinstituttenes Fellesarena.

 Økt støtte vil også gi positiv effekt for norsk næringsliv.

– Mange institutter har med seg norske bedrifter i internasjonale forskningsprosjekter. Denne viktige endringen styrker derfor ikke bare forskningsinstituttenes muligheter for å delta i Horisont 2020, men gir også positive ringvirkninger for norsk næringslivs samarbeid i Europa, sier Ingrid Somdal-Åmodt Vinje, leder for utdanning og forskning i Abelia.

Les pressemeldingen fra Regjeringen her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/statsrad-iselin-nybo-utfordrer-forskningsinstituttene-til-a-hente-mer-eu-penger/id2642023/

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: