Fortsatt lavere omsetning

Nyhet, Rådgivere

Publisert

En stabel med mynter pluss en klokke på veggen i bakgrunnen

NHOs medlemsundersøkelse for april viser at 4 av 10 rådgiverbedrifter fortsatt opplever lavere omsetning nå enn i en normalsituasjon. For hver 10. bedrift er omsetningen mer enn halvert. Samtidig er det stadig færre som opplever likviditetsproblemer eller frykter konkurs.

NHOs 18. koronarelaterte medlemsundersøkelse viser at det fortsatt er i reiseliv, service og transport, og hos små bedrifter, at pandemien og smitteverntiltakene setter sine kraftigste spor.​ Resultatene fra undersøkelsen viser også at bedrifter som leverer rådgivertjenester er bedre stilt. Likevel er det et stykke igjen til normalen. 

Rådgiverbedriftene svarer at:

4 av 10 opplever fortsatt lavere omsetning

 • 42 prosent opplever lavere omsetning nå sammenliknet med en normalsituasjon. For 12 prosent er omsetningen mer enn halvert.
 • 13 prosent opplever høyere omsetning enn i en normalsituasjon.

Omsetningen er i ferd med å ta seg opp

 • 26 prosent opplever at omsetningen har økt sammenliknet med forrige måned, mens 21 prosent har hatt lavere omsetning.
 • 33 prosent forventer høyere omsetning de neste 3 månedene, mens 26 prosent forventer lavere.

En av fire bedrifter forventer høyere ordrereserver fram mot sommeren

 • 20 prosent opplever at ordrereservene har økt sammenliknet med forrige måned. 28 prosent opplever at ordrereservene har gått ned.
 • 26 prosent forventer høyere ordrereserver de neste 3 månedene. 22 prosent forventer lavere.

Beskjedne forventninger om prisvekst

 • 7 prosent har opplevd høyere salgspriser sammenliknet med en måned tidligere. 11 prosent har opplevd lavere priser.
 • 8 prosent forventer høyere priser de neste 3 månedene. 11 prosent forventer lavere.

Sysselsettingen vil øke fremover

 • 14 prosent har opplevd høyere sysselsetting sammenliknet med en måned tidligere. 12 prosent har opplevd lavere.
 • 25 prosent forventer høyere sysselsetting de neste 3 månedene. 16 prosent forventer lavere.

Færre opplever likviditetsproblemer eller frykter konkurs

 • Andelen med likviditetsproblemer har gått ned fra 17 prosent i mars til 13 prosent i april.
 • 8 prosent frykter konkurs. Andelen som frykter konkurs har vist en nedadgående trend siden oktober i fjor.

Se flere tall for rådgiverbedriftene i Abelias rådgiverbarometer.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: