Abelialederen: Rasmus Hansson

#005

Foto: MDG

Norsk næringsliv har framtidsutsikter i eliteklassen. Forutsatt at vi bruker fordelene riktig, mener lederen for Handelens Miljøfond.

Rasmus Hansson er daglig leder i Handelens Miljøfond og denne ukens Abelialeder.  Les intervju med andre Abelialedere her

Hva gjør din bedrift?

- Handelens Miljøfond støtter og driver fram prosjekter som reduserer plastforsøpling og øker bruk og gjenbruk av plast. Vi er bare ett år gamle, men allerede Norges største private miljøfond, med ambisjoner om å gjøre stor forskjell for å løse miljøproblemer knyttet til plast. Plast er et flott stoff, men har ingenting i naturen å gjøre. 

- Med 2 - 300 millioner til utdeling årlig (3 - 4 ganger det myndighetene har til utdeling) vil Handelens Miljøfond Rydde Norge: Altså sette den nødvendige ambisjonen for plastrydding på kysten i innlandet og på Svalbard: Det skal ikke være plastsøppel i naturen; alt skal vekk. Vi vil skru igjen kranen: Det skal ikke kastes, mistes eller dumpes plast, og det må brukes mye mindre unødvendig plast. Og vi vil være med å gjøre plastøkonomien sirkulær: All plast skal kunne gjenbrukes, og bli gjenbrukt.

- Handelens Miljøfond er et eksempel på hva næringsliv og forbrukere kan få til med gode miljøambisjoner: Vi kan være raske og fleksible (hvis vi gjør jobben vår). Varehandelen har etablert og styrer organisasjonen, forbrukerne skaper fondet med en femtiøring fra nesten hvert eneste (av årets 770 millioner) plastbæreposekjøp i Norge. 

Hva er din ledelsesfilosofi?

- Høye og klare ambisjoner, høye krav, høy tillit til kolleger og et klart mål om at alle jeg ansetter skal kunne mer enn meg, pleier å gi gode resultater og gjøre det gøy å gå på jobben. Jo mer ansvar og frihet en kan gi de andre, desto større mulighet får en selv til å tenke lenger enn nesa rekker. To  gammeldagse lederprivilegier må stå fast: Ta avgjørelser når det er vanskelig å ta avgjørelser. Vær den som tar imot hvis noe skjærer seg.  

Hvordan tror du ledelse vil endre seg fremover?

- Grunnreglene for å få et lag til å fungere vil være de samme, men kanskje det blir stadig vanskeligere å bygge lag av folk som har stadig mer spesialisert kompetanse og stadig mindre behov for å jobbe fysisk sammen med andre?

Hvordan jobber dere med kompetanseutvikling i din bedrift?

- Den beste kompetanseutviklingen er å tenke at en skal lære av jobben. Handelens Miljøfond bygger organisasjon og systemer, lærer og skaffer erfaring av det og bygger videre på det. Framfor alt er vår jobb å støtte og følge opp hundrevis av smarte, entusiastiske folk som gjør nye, spennende ting. Vår største kompetanseutvikling er å lære av og stjele ideer fra de vi støtter, og bruke det vi lærer til å finne enda bedre ting å støtte. Bedre blir det faktisk ikke.

Hva tenker du om fremtidsutsiktene til norsk næringsliv?

- Det må være totalt udiskutabelt at norsk næringsliv har framtidsmuligheter i eliteklassen, hvis vi bruker dem. Vi har masse kompetanse, verdensledende sosial tillit som gir oss lave transaksjonskostnader, et eksepsjonelt sosialt sikkerhetsnett som tillater satsings- og omstillingsvilje, lav korrupsjon, nokså små økonomiske forskjeller, enorme investeringsmidler og et ryddigere styresett enn de fleste. Dessuten har vi store naturressurser, ikke minst svære havområder.

- Det finnes mange måter vi kan ødelegge fordelene våre på; ved å være for grådige, nekte å ta internasjonalt ansvar, innbille oss at det skal gjelde spesielle regler for oss, nekte å innse at endring er nødvendig og faktisk må koste noe osv. Men hvis vi lar være å ødelegge våre egne fordeler har norsk næringsliv fine framtidsutsikter.  

Hva er det første du ville gjort hvis du var statsminister for en dag?

- Jeg ville gjort en god del grønt som det ikke passer at Daglig leder i Handelens Miljøfond skriver om i en NHO/Abelia-spalte. Men som Handelens Miljøfond-leder ville jeg startet arbeidet med en Storingsmelding om plast med klart premiss om at miljøproblemene knyttet til plast skal løses helt. Ikke litt eller delvis, og at Norge skal vise vei for EU i plastpolitikken, ikke omvendt.