FINs innspill til statsbudsjettet 2020: Kommunal- og forvaltningskomiteen

Les FINs budsjettinnspill sendt til Stortingets kommunal- og forvaltningskomité her.

FIN mener at hele landet må bidra dersom vi skal klare å sikre fremtidig velferd, sysselsetting og verdiskaping.

Vi støtter en økt regionalisering på den delen av virkemiddelbruken som gjelder mobilisering og kvalifisering av næringsmiljøer opp mot det nasjonale nivået. Her har fylkeskommunene en viktig rolle. Fylkene bidrar også med finansiering av innovasjonsselskapene, og er også ofte deleiere i disse selskapene. Innovasjonsselskapene er lokalisert over hele landet gjennom teknologioverføringskontorer, inkubatorer og klynger.

Vi har svært nyttig erfaring og synspunkter på hvordan fylkenes mobiliserings- og kvalifiseringsrolle kan ivaretas på best mulig måte. Det er med dette som utgangspunkt vi har utformet våre innspill til komiteen.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: