– Fjern kompetanseskatten!

Publisert

Øystein E. Søreide, administrerende direktør i Abelia. Foto: © Ilja C. Hendel

5. mars arrangerer regjeringen årets første budsjettkonferanse. Abelia mener at regjeringen må satse mer på digital og grønn omstilling, kompetanse og det ufødte næringsliv. Et godt sted å begynne vil være å fjerne økt arbeidsgiveravgift som særlig rammer kunnskap- og teknologinæringen.

Norsk økonomi står overfor en rekke utfordringer de neste årene: Inflasjon, en aldrende befolkning, økende offentlige utgifter, og en krevende omstilling fra en råvarebasert til en kunnskapsbasert næringsstruktur. Norges største problem er mangel på arbeidskraft. Samtidig gir geopolitisk uro stor usikkerhet for det næringslivet som skal støtte opp under velferdsstaten i årene som kommer. 

 Abelia mener den viktigste politiske oppgaven fremover er å bidra i utviklingen av et bærekraftig, kunnskapsbasert, innovativt og globalt konkurransedyktig norsk nærings- og samfunnsliv. Dette er avgjørende for å sikre framtidig velferd, sysselsetting og verdiskaping. Det er næringslivet som må være drivkraften i å finne løsninger på de store samfunnsutfordringene og politikken må legge opp til sterkest mulig innovasjonskraft i norsk økonomi.  

– Derfor må vi satse på klimaløsninger, kompetanse, et smartere samfunn, og infrastruktur som stimulerer til næringsutvikling i hele landet. Slik kan vi legge til rette for at flere kan forsørge seg ved eget arbeid, at klimamålene realiseres og for økt verdiskaping som gjør det mulig å opprettholde høy velferd, sier administrerende direktør i Abelia Øystein E. Søreide. 

Les hele Abelias hovedinnspill til statsbudsjettet for 2024.