Lønnsomt å satse på de ansattes kompetanse

Publisert

Mann med armene i kors sitter på en stol og smiler.

Johan Persson, Brights Learning. Foto: Brights Learning

– Kompetanse er ferskvare. Og IKT-kompetansegapet kan ikke tettes bare ved å utdanne flere. Bedriftene må også satse på å utvikle de medarbeiderne de allerede har. Brights har gode løsninger for dette, sier administrerende direktør i Brights Learning Norge, Johan Bäck Persson. 

To av tre HR-ledere i norske selskaper svarer at intern kompetanseutvikling er deres største utfordring i 2023. Det viser en HR-undersøkelse foretatt blant Abelias medlemmer i 2022. Derfor arrangerer Abelia et webinar 27. april (kun for medlemmer) med viktige aktører innenfor dette feltet som for eksempel Brights og Handelshøyskolen BI. 

– Brights er en læringspartner for arbeidsgivere. Vi jobber med omskolering og kompetanseheving (reskill & upskill). Brights jobber primært med voksne som er i jobb og som enten har behov for ny kompetanse eller videreutvikle sin eksisterende kompetanse. Vi har også erfaring med å inspirere ungdom til nye karriereveier, sier Persson.

Det nordiske konsernet har gjennom de siste åtte årene vokst til å bli Nordens største leverandør av intensiv opplæring. Brights har gjennomført over 400 større skreddersydde utdanningsløp som har tilført markedet over 4000 kandidater innen IKT.  

– For dem som er i jobb handler det om en proaktiv approach til kompetanse. Gjennom effektiv kompetanseutvikling i dag øker de ansatte sin konkurransekraft på morgendagens arbeidsmarked.  

 – Er norske bedrifter gode på å tenke kontinuerlig kompetanseheving av sine ansatte? Og hvorfor er det så viktig? 

– Jeg er optimist. Vi ser at det skjer mye på området nå. Men internasjonal statistikk viser at bare en av ti organisasjoner kan kalle seg en lærende organisasjon, dette gjelder trolig også for Norge. I dagens kunnskapssamfunn er det å bygge kompetanse en svært viktig konkurransefordel. Derfor må norske bedrifter ha en strategisk tilnærming til kompetanse, avslutter Persson. 

Meld deg på webinaret Fremtidsrettede arbeidsgivere: Webinar om kompetanseutvikling (kun for medlemmer av Abelia)