Økende pessimisme i kunnskapsbedriftene

Publisert

Elin Mathiesen, fagleder analyse Foto: Ilja C. Hendel. Foto: © Ilja C. Hendel

NHOs medlemsundersøkelse for november viser en fortsettelse av tendensen fra tidligere i høst. Pessimismen har bitt seg fast også i kunnskapsbedriftene.

For norsk næringsliv gjør krigen i Ukraina, økende renter, forstyrrelser i globale handelskjeder og et stramt arbeidsmarked at norske virksomheter går mot en mer usikker fremtid. Også blant Abelias medlemsbedrifter ser man mørkere på fremtiden, selv om den er lysere enn i resten av næringslivet. 

Omtrent en fjerdedel av Abelias medlemsbedrifter melder nå at markedsutsiktene ser verre ut. Selv om dette er bedre sammenlignet med resten av NHO-bedriftene, er tallet allikevel høyt, så vi ser her at pessimismen har bitt seg litt fast, sier Elin Mathiesen, fagleder for analyse 

Medlemsundersøkelsen blir gjennomført månedlig, og resultatene har gått fra svært pessimistiske under koronaperioden, til rekordhøy optimisme umiddelbart etter tiltakene ble opphevet, til at den negative trenden igjen er i fritt fall. 

– Stemningen i næringslivet kan mildt sagt kalles volatil. Det er store bakenforliggende faktorer som er med på å forklare dette, men tallene viser at det helt klart at for næringslivet er det en utfordrende verden å navigere i for tiden, sier Mathiesen.