Balansert regulering for et sterkt digitalt Europa

Nyhet

Publisert

Sikkerhet og beredskap må være del av enhver digital strategi. Samtidig må det legges til rette for at trygghet kan kombineres med innovasjon og internasjonalt samarbeid. - Det europeiske cybersikkerhetsbyrået går for langt i sitt forslag til regulering av skytjenester.

Sammen med Digital Europe og en rekke andre europeiske næringslivsorganisasjoner, har Abelia signert et brev til EU-myndighetene som understreker at EU må unngå å bygge barrierer for digital næringsutvikling og europeisk konkurransekraft.

Enormt behov for trygg, grønn og fleksibel datalagring
Behovet for effektive skytjenester i Europa er stort og voksende ettersom stadig flere offentlige og private tjenester digitaliseres. Dette arbeidet har skutt fart under pandemien, særlig knyttet til lagring og utveksling av helsedata. Imidlertid må ikke reguleringene legge begrensninger på europeiske selskapers innovasjonsevne og konkurransekraft.

Må ikke begrense europeisk og norsk konkurransekraft
Om kravene i lovforslaget fra ENISA vedtas, vil EU gjøre det vanskeligere for europeiske bedrifter å operere internasjonalt, heve barrierene for internasjonalt samarbeid, og gjøre det utfordrende å tilby tilfredsstillende cybersikkerhetsløsninger. Som ikke-medlem er Norge særlig utsatt for barrierer i EU knyttet til internasjonalt samarbeid og konkurranse.

- I en tid da de politiske og sikkerhetsmessige truslene mot vestlige interesser er tydeligere enn noensinne, også i cyberdomenet, må Europa ta ledelsen og legge til rette for mer bærekraftig håndtering av data. Deling og utveksling av industridata kan skape enorme verdier for samfunnet gjennom grønn innovasjon og næringsutvikling. Internasjonale samarbeid og partnerskap vil være viktige for å lykkes. Balanserte reguleringer i EU vil være svært viktige for norsk næringsliv, og derfor har Abelia signert oppropet på vegne av våre 2 600 medlemsbedrifter, sier Jo Eikeland Roald, leder for teknologipolitikk i Abelia.

Brevet fra de 19 europeiske næringslivsorganisasjonene ligger her: Joint letter on the candidate EUCS

Digital Europe har nylig publisert denne rapporten knyttet til lovforslaget: Data transfers in the data strategy: Understanding myth and reality.

Deling, samarbeid og sikkerhet
Abelia representerer norske teknologi- og kunnskapsbedrifter i Digital Europe, sammenslutningen av næringslivsorganisasjoner og teknologiselskaper i Europa.

Datadeling i næringsliv, forskning og offentlig forvaltning er av avgjørende betydning for fremtidens verdiskaping. Abelia har tatt til orde for offensiv norsk politikk på feltet med tanke på balansert og fremtidsrettet regulering av dataøkonomien, og her spiller EU en nøkkelrolle. I tillegg trenger vi både sterke nasjonale aktører og internasjonal ekspertise for å lykkes med å skape verdi og bærekraftig utvikling av dataene våre.