Livsviktig eksportsatsing

Publisert

Øystein E. Søreide og Tarje Bjørgum.

Skal regjeringen nå målet om å øke fastlandseksporten med 50 prosent innen 2030, må den satse på helseindustrien, skriver Øystein E. Søreide og Tarje Bjørgum.

Det er budskapet fra en samlet helsenæring til regjeringen, som snart skal velge hvilke eksportnæringer det skal satses på frem mot 2030. Innspillet fra Abelia, HelseOmsorg21 og nær 200 andre organisasjoner, selskap og foretak, til Nasjonalt eksportråd viser det enorme potensialet som ligger i økt satsing på norsk helseteknologi og livsvitenskap.

Rapporter fra Menon Economics i 2022 viser at eksporten fra helseindustrien nå er på nær 28 milliarder kroner, men at industrien, dersom vi får en nasjonal satsing og tilrettelegging for vekst, kan bidra med over 60 milliarder kroner til norsk økonomi i 2030. Et slikt scenario forutsetter imidlertid målrettet arbeid og større statlige investeringer i innovasjonssystemet knyttet til helseindustri.

Norsk eksport må være mer enn laks og gass. Helseteknologi og livsvitenskap er fremtidsrettede og grønne satsinger som verden trenger. Lite kan være mer viktig. Evner vi i å koble innovasjonsbehovene i helsetjenesten med skalering og eksport av helseteknologi, får vi tre ting på én gang:

  • Økte eksportinntekter
  • Oppgradering av helsetjenesten
  • En bedre hverdag for helsearbeidere og pasienter

Flere tiltak må på plass for å øke eksporten. Det er spesielt behov for virkemidler som bidrar til økt produksjon og som tiltrekker industrielle investeringer til Norge, slik at verdiskapingen av verdensledende norske innovasjoner forblir i Norge. Bedriftene trenger også drahjelp fra eksportvirkemidlene for å synliggjøre innovasjonskraften som ligger i norsk helseindustri i internasjonale markeder. Det er utenfor Norge de store markedene ligger, markeder som er i sterk vekst, og som norske bedrifter kan større markedsandeler i.

Omsetningen i det globale helsemarkedet anslås å være på gigantiske 20.000 milliarder kroner årlig. Det er enormt stort og konjunkturuavhengig. Samtidig er næringen allerede stabil og etablert i Norge, og det er store, internasjonale selskaper som ønsker å investere i det nasjonale markedet.

Det er grunn til å være stolt over at alle aktørene i helseøkosystemet stiller seg bak ett felles innspill til eksportsatsing. Nå håper vi regjeringen bidrar med å tilpasse rammevilkår, forbedre infrastrukturen til forskning og styrke hjemmemarkedet. Det vil gi store inntekter og løse samfunnsutfordringer. Bedre eksportsatsing skal man lete lenge etter.