Mørke skyer på horisonten

Publisert

NHOs medlemsundersøkelse for oktober viser at den generelle prisveksten fører til en mer presset hverdag for Abelia-virksomheter. Når de blir spurt om den generelle markedssituasjonen har pessimismen særlig satt seg hos de minste virksomhetene.

På spørsmålet om hvordan virksomhetene vurderer den generelle markedssituasjonen de står oppe i, vurderer 88 % av bedriftene at markedssituasjonen er god eller tilfredsstillende. Sammenlignet med andre landsforeninger i NHO vurderer Abelias medlemmer situasjonen som noe bedre, men pessimismen har økt også blant våre medlemmer. Andelen virksomheter som oppgir at situasjonen er forverret har imidlertid økt. Det siste halvåret har gruppen som anser markedsituasjonen som dårlig økt fra 3 til 11 %. Blant virksomheter med færre enn 10 ansatte er denne andelen 14 %.

Videre ser vi at markedsutsiktene de neste seks månedene har snudd kraftig, og pilene peker nedover. Selv om fortsatt drøyt halvparten av respondentene tror på uendrede utsikter, tror hver fjerde virksomhet at utsiktene vil forverre seg. Andelen pessimister har med dette økt med 18 prosentpoeng det siste halvåret.

 - Putins krig i Ukraina, etterdønningene etter korona og det stigende rentenivået kaster Abelia-bedrifter og resten av næringslivet inn i mer usikre tider. Samtidig ser vi at markedsutsiktene blant Abeliavirksomheter er noe bedre enn næringslivet for øvrig. Dette kan tyde på at kunnskapsbedriftene er noe mer skjermet fra de verste konsekvensene av økte priser på kraft og andre innsatsfaktorer, sier leder for analyse og innsikt, Elin Mathiesen.

Økte priser (inkl. strøm) slår i mindre grad ut for gjennomsnittet av Abelias medlemmer enn for NHO-fellesskapet generelt. 30% av respondentene fra Abelia svarer at endringer i innkjøpspriser vil påvirke driftsresultatet i stor eller middels stor grad, mens 62% av NHO-bedriftene svarer det samme. Det er likevel variasjoner blant Abelias virksomheter i hvor stor grad de påvirkes, som f.eks. datasenternæringen som er kraftkrevende infrastruktur og friskolene som har faste tilskudd som inntekter og som i liten grad kan velte økte kostnader over på elevene.

Les også NHOs nettsak her: 

Medlemsundersøkelsen: Svakere markedssituasjon og mer pessimisme ere