Revidert nasjonalbudsjett og Forum for friskoler

Nyhet, Utdanning

Publisert

#205

For friskolene bringer revidert nasjonalt nasjonalbudsjett to gode nyheter og en veldig dårlig nyhet.

Oppsiden
  • Tilskudd til tiltak for faglig støtte og for å ta igjen tapt læring som følge av langvarige smitteverntiltak er videreført med 160 mill. kroner for våren 2021 for hele skolesektoren. Regjeringen foreslår å utvide tilskuddet med 250 mill. kroner for resten av 2021.
  • Kompensasjon for merutgifter knyttet til covid-19 videreføres og økes med 16 milloner. Ordningen gjelder for frittstående grunnskoler og videregående skoler som er godkjent med hjemmel i friskoleloven, Den tysk-norske skolen i Oslo, Den franske skolen i Oslo og Røde Kors Nordisk United World College i Fjaler.
Nedsiden

Regjeringen følger ikke opp Stortingets merknad om å sikre mva-komp for internasjonale skoler, steinerskoler og montessoriskoler. I stedet velger regjeringen å utsette saken til neste år og behandle den sammen med en generell gjennomgang av regelverket for mva kompensasjon. Det vil det etter all sannsynlighet føre til:

  • Videregående internasjonale skoler vil miste retten til mva-kompensasjon.
  • De øvrige skolene godkjent under friskoleloven og opplæringsloven vil måtte leve med en lovfortolkning som over tid til være sårbar for endringer. Spesielt utsatt vil være skoler som er godkjent med alternative læreplaner slik som montessoriskoler, steinerskoler og internasjonale skoler – totalt 145 skoler med 15.000 elever.

Det politiske handlingsrommet for en slik lovendring er avgrenset til denne våren mens det ennå er et flertall på Stortinget som ser verdien av å gi friskoler og andre internasjonale skoler gode og forutsigbare rammebetingelser. Dersom intensjonen i Stortingets merknad skal følge opp er det nødvendig at Stortinget vedtar en endring i merverdiavgiftskompensasjonsloven med et nytt ledd i § 2 Virkeområdet:

h) skoler godkjent under friskoleloven, opplæringsloven og videregående skoler med eksamensrett i henhold til utenlandsk, norsk eller internasjonal læreplan.

Forum for Friskoler vil derfor følge opp denne saken ifm at Stortinget behandler revidert nasjonalbudsjett i vår.

Vil du vite mer om revidert nasjonalbudsjett om friskolene?

Les mer i dette notatet.

 

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: