Abelia

Innhold

Regjering trekker forslag om yrkesforbud

Nyhet, Utdanning

Publisert

#205

Regjeringens forslag til krav om 2 års botid for å få politiattest ville i praksis vært et yrkesforbud for utenlandske lærere. Abelia og Forum for Friskoler løftet saken. Nå trekker Regjeringen forslaget.

Kunnskapsdepartementet sendte ut et høringsforslag der lærere som kommer fra land utenfor EU og EØS, måtte bo to år i Norge før de kan få politiattest. Uten politiattest kan de ikke jobbe som lærer ved internasjonale skoler i Norge.

Som Abelia, med god hjelp, har argumentert for, ville det i praksis ha vært et yrkesforbud for lærere fra land som USA, Australia og snart Storbritannia. En undersøkelse blant de 19 internasjonale skolene i Norge viste at over 40% av lærerne ikke kunne ha blitt ansatt med de forslåtte bestemmelsene. Etter Brexit ville tallet ha økt til 62%.

- På vegne av våre medlemmer er det med stor glede at vi kan konstatere at regjeringen har lyttet til våre bekymringer og velger å trekke forslaget om botid når de nå sender ut et forslag på endring av opplæringsloven, friskoleloven og barnehageloven til Stortinget, sier sier administrerende direktør i Abelia, Håkon Haugli.

Viktig for mange.

Internasjonale skoler utøver et viktig samfunnsoppdrag. Norsk næringsliv konkurrerer i en global økonomi og er avhengig av ekspert­kompetanse fra et internasjonalt arbeidsmarked for å være konkurransedyktig. Eksperter med en internasjonal karriere er avhengig av tilbud om internasjonal skole for sine barn. 

Hvis ikke Norge kan tilby internasjonale skoler av høy kvalitet risikerer vi at eksperter velger å bruke sin kompetanse i andre land, som Sverige og Danmark der tilsvarende yrkesforbud ikke eksisterer. Dette vil svekke konkurranseevnen til norske bedrifter som Equinor, Kongsberg Gruppen, DNV GL og Jotun med lavere verdiskapning som resultat. 

- Dette er en viktig seier for næringsvirksomhetene og forskningsinstituttene som Abelia representerer. De konkurrerer i en global økonomi og er avhengig av ekspert­kompetanse fra et internasjonalt arbeidsmarked for å være konkurransedyktig. Men det forutsetter at vi kan tilby internasjonale skoler som holder høy kvalitet, sier Haugli.

- De internasjonale skolene er selvsagt opptatt av at deres elever skal ha en trygg og god skolehverdag. De støtter kravet om politiattest. Men da gir det størst trygghet at de innhenter politiattesten fra det landet lærerne kommer fra. For øvrig arbeider de internasjonale skolene med å utarbeide en felles retningslinjer for rekruttering av utenlandske lærere, samt felles retningslinjer for å legge forholdene til rette for at  barna har et trygt og godt læringsmiljø, sier styreleder i Forum for Friskoler Knut Erik Beyer-Arnesen.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss? Du er anonym med mindre du oppgir din e-postadresse slik at vi kan kontakte deg.

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: