Friskoler får nå benytte fjernundervisning – gir økt kvalitet og faglig tilbud

Nyhet, Utdanning

Publisert

#205

Knut Erik Beyer-Arnesen, styreleder i Forum for Friskoler

Regjeringen har nettopp lagt fram et forslag til endring av Friskoleloven og Opplæringsloven. I forslagene åpnes det for bruk av fjernundervisning for friskoler – inkludert muligheten for kjøp og salg av opplæringstjenester mellom skoler.

Dagens friskolelov har merkelig nok et forbud mot fjernundervisning. Forum for Friskoler har over flere år arbeidet for å fjerne forbudet.

- Vi tok dette opp på nytt i møte med politisk ledelse i Kunnskapsdepartementet sist vår. Regjeringen har lyttet og tar nå skrittet fra å gi et midlertidig unntak som følge av pandemien, til å forslå en permanent lovendring. De har i tillegg lyttet til vårt forslag om å tillate kjøp og salg av tjenester mellom både friskoler og offentlige skoler, sier Knut Erik Beyer-Arnesen, styreleder i Forum for Friskoler. 

Det siste åpner for at både offentlige skoler og friskoler kan gi et bedre og utvidet tilbud til sine elever, f.eks. i form av flere valgfag på ungdomsskole eller flere fag på videregående skole: 

  • En skole med en dyktig lærer innen f.eks. et språkfag eller realfag vil nå kunne gi et tilbud til elever på flere samarbeidende skoler. 
  • En skole som ikke har tilstrekkelig elevgrunnlag til å tilby et valgfag eller alternativt fag på videregående vil nå kunne samarbeide med flere skoler for sikre et tilstrekkelig elevgrunnlag for å opprette et tilbud. 

Vilkår for å sikre god kvalitet 

Forslaget legger til grunn at undervisning der læreren er fysisk sammen med elevene fortsatt skal være normalen. Men fjernundervisning skal kunne benyttes dersom det gode grunner til det og vilkårene er oppfylt:

  • Fjernundervisning må være trygt og pedagogisk forsvarlig 
  • Lærer og elever må kunne kommunisere effektivt gjennom tekniske hjelpemidler 
  • Skolen må ha nødvendig utstyr og kompetanse til å gjennomføre fjernundervisning 
  • Skolen må godtgjøre at kravene er oppfylt 

Pandemien har framskyndet digitaliseringen av Norge – også innen utdanning 

Over de par siste 10-årene er det utviklet mange gode digitale læremidler og systemer som kan bidra til bedre læring. Men en avgjørende forutsetning er at lærerne sin profesjonsfaglige digitale kompetanse styrkes. Det må utvikles metodikk som utnytter koblingene mellom pedagogikk og teknologi for å skape bedre læring for alle elever. Pandemien har bidratt til å forsere denne prosessen og mange lærere har bidratt til et imponerende utviklingsarbeid. Men det er fortsatt store utviklingsmuligheter å utforske, og det er viktig å skape gode arenaer for å spre denne kompetansen til større deler av lærerstanden. Denne lovendringen vil legge forholdene langt bedre til rette for det. 

Hele lovproposisjonen kan man lese her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-145-l-20202021/id2842962/ 

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: