Østebø gjenvalgt som styreleder i FIN

Nyhet

Publisert

Styret i FIN. Øvre rad: Anne Cathrin Østebø (Validé), Lena Nymo Helli (Norway Health Tech), Hilde Indresøvde (VIS – Vestlandets Innovasjonsselskap). Nedre rad: Hilde Svenning (KUPA), Håvard Belbo (T:Lab), Owe Hagesæther (GCE Ocean Technology).

På årsmøtet 23. juni ble Anne Cathrin Østebø gjenvalgt som styreleder i FIN – Foreningen for innovasjonsselskaper i Norge. Det ble valgt inn to nye styremedlemmer til foreningen. De nye er Hilde Svenning fra KUPA og Owe Hagesæther fra GCE Ocean Technology.

FIN er en bransjeforening i Abelia. Medlemmene har funksjoner som teknologioverføringskontor (TTOer), inkubatorer, katapultsentre, klynger og forsknings- og kunnskapsparker. Innovasjonsselskapene bidrar til å sette fart på det grønne skiftet, og utvikle teknologiselskaper og industri- og eksportarbeidsplasser over hele landet.

Av et styre på seks medlemmer, var det tre som var på valg. Østebø går inn i sin andre periode som styreleder i FIN, en rolle hun har hatt siden 2020. Lena Nymo Helli var ikke på valg, men ble valgt som nestleder, et verv som gjelder for et år.

-Jeg setter stor pris på å bli gjenvalgt og til å få jobbe med så dyktige styremedlemmer. Det er, har vært og vil bli krevende tider. Da er det ekstra viktig at vi jobber sammen som styre og som medlemsorganisasjon med å skape god grobunn for videre innovasjon og næringsutvikling, sier Østebø.

Svenning og Hagesæther er nye til styret. Svenning leder KUPA, et av Nord-Norges største innovasjonsselskap med kontor i Harstad, Narvik, Finnsnes og Tromsø. Hun har vært med å bygge opp selskapet fra grunnen av, og har hatt flere ledende stillinger og styreverv i både privat og offentlig sektor.

Hagesæther leder GCE Ocean Technology, en klynge med hovedsete i Bergensregionen. Klyngen har et av verdens sterkeste fagmiljøer innen undervanns og hav -teknologi. Hagesæther har bred og lang erfaring på tvers av flere bransjer. Han er tidligere gründer av tre selskaper og innehar flere styreverv, blant annet som styreleder i Ocean Innovation Norwegian Catapult Centre.

Frank Larsen, mangeårig styremedlem og leder av Klosser Innovasjon, og Kjell Reidar Mydske, leder av Smart Innovation Norway, går ut av styret.

-Jeg vil takke Frank og Kjell Reidar for deres aktive innsats. Deres innsikt og bidrag har vært av stor betydning for innovasjonsselskapenes rammebetingelser, sier Østebø.

Valgkomiteen har vært ledet av Kamilla Sharma fra Innoventus Sør, og i tillegg bestått av Kjetil Kvåle fra Kunnskapsparken Vestland og Per Erik Dalen fra ÅKP.

 

FINs styre:

  • Anne Cathrin Østebø, Validé (styreleder)
  • Lena Nymo Helli, Norway Health Tech (nestleder)
  • Hilde Indresøvde, VIS – Vestlandets Innovasjonsselskap
  • Hilde Svenning, KUPA
  • Håvard Belbo, T:Lab
  • Owe Hagesæther, GCE Ocean Technology