Statsbudsjettet 2020 gir stø kurs for fagskolereformen

Nyhet, Utdanning, Statsbudsjettet

Publisert

#205

Knut Erik Beyer-Arnesen, styreleder i Forum for Fagskoler

Statsbudsjettet sikrer videreføring av fagskolereformen på et høyt nivå gjennom søkbare utviklingsmidler, kvalitetsutvikling og fleksible utdanningstilbud for voksne som er i arbeid.

̶ Forum for Fagskoler er godt fornøyd med at regjeringens arbeid med å støtte opp under fagskolereformen videreføres på et høyt nivå gjennom søkbare utviklingsmidler og generell kvalitetsutvikling i sektoren, sier styreleder Knut Erik Beyer-Arnesen. 

̶ Vi vil også fremheve betydningen at fagskolene fortsatt er gitt en viktig og sentral rolle i kompetansereformen bl.a.  gjennom bransjeprogram og utvikling og gjennomføring av fleksible utdanningstilbud for voksne som er i arbeid, sier Beyer-Arnesen.

Forum for Fagskoler etterlyser en strategisk og langsiktig satsning på nye studieplasser innen høyere yrkesfaglig utdanning dersom fagskoleutdanning skal bli et reelt alternativ til annen høyere utdanning. Til det er 100 nye studieplasser i 2020 altfor lite. 

̶ For å dekke samfunnets kompetansebehov er det nødvendig med en større omfordeling av minst 1000 studieplasser per år mellom høyere utdanning og høyere yrkesfaglig utdanning (fagskole). Da vil regjeringen treffe kompetansebehovene bedre samtidig som det vil bidra til en positiv inndekning i budsjettet, sier Beyer-Arnesen. 

Forum for Fagskoler ser fram til at det vil bli foretatt en midtveis evaluering av fagskolereformen i 2020, og bidrar gjerne i det arbeidet.

Aktuelle poster fra statsbudsjettet

  • 782,1 mill. kroner i driftstilskudd
  • 43,2 mill. kroner til utviklingsmidler
  • 30,9 mill. kroner til felles tiltak og prosjekt som skal bidra til å bedre kvaliteten i høyere yrkesfaglig utdanning, gjøre utdanningene tilgjengelige og synlige, og øke kunnskapen om fagskolesektoren.

Via lenken under kan du finne utdrag fra statsbudsjettet for 2020 som gjelder høyere yrkesfaglig utdanning. Utraget lister viktigste aktiviteter og tiltak i forbindelse med fagskolereformen, og inkluderer rapporter for 2018 og mål og strategier for 2020. Temaer som berøres er blant annet:

  • Samfunnets behov for fagskoleutdannede med tilhørende rapporter og utredninger
  • Behovet for fleksible og tilgjengelige fagskoletilbud
  • Satsing på kvalitetsutvikling, kompetanseutvikling av lærere og tiltak for å utvikle nye fagskoletilbud
  • Oversikt over et sett med tiltak og bevilgninger for å styrke høyere yrkesfaglig utdanning generelt både for 2018 og planlagte i 2020
  • Overordnede kriterier for søknad på utviklingsmidler i 2020

Last ned utdraget her

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: