Kurs NHO Idrett: Pensjon fra første krone

Torsdag 26.01 tilbyr NHO Idrett kurs om pensjon fra første krone. Kurset holdes på Teams.

Kun for medlemmer

Reglene om pensjon fra første krone og dag trådte i kraft 1. januar 2022, og alle pensjonsordninger skulle være tilpasset innen 1. juli samme år. Fortsatt er det mange spørsmål knyttet til dette, ikke minst fra idrettslag som har mange arbeidstakere på deltid. 

Seniorrådgiver Siw-Mette Thomassen i NHOs arbeidslivsavdeling vil gå gjennom hvilke regler som gjelder og hva man må passe på som arbeidsgiver i små organisasjoner. Blant temaene som tas opp er:

  • Krav til pensjonsordningen
  • Innmelding og utmelding av pensjonsordningen
  • Bruk av a-meldingen til ajourhold

Kurset er det første i en kursrekke våren 2023, der NHO Idrett også tilbyr kurs i tilknytningsformer og grensedragning mellom arbeidstakere, oppdragstakere og frilansere. Denne problemstillingen er også relevant for spørsmålet om pensjon fra første krone.

Velkommen!

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Flere arrangementer

Arrangementsoversikt sortert på fagområder, tema og sted.