Kurs NHO Idrett: Arbeidsavtaler og oppfølging av ansatte

Onsdag 29.03. tilbyr NHO Idrett kurs om arbeidsavtaler og oppfølging av ansatte. Kurset holdes på Teams.

Kun for medlemmer

Når et idrettslag eller forening har behov for å få utført betalt arbeid, oppstår det ofte spørsmål rundt hva slags arbeidskontrakt arbeidstakeren skal ha. Hvilken kontrakt skal benyttes for de ulike tilfellene? Og hvordan stiller arbeidskontrakten seg til oppfølging av arbeidstaker som er i prøvetid contra utenfor prøvetid?

Kurset vil blant annet gjennomgå:

  • Lovkravene til innholdet av en arbeidsavtale.
  • Gjennomgang av verktøyene på arbinn.nho.no.
  • Mulighetene for å avtale prøvetid og kortere oppsigelsestid.
  • Oppfølging av arbeidstaker i prøvetid.
  • Oppfølging av arbeidstaker som er fast ansatt, men som har manglende arbeidsleveranser.
  • Terskelen for oppsigelse i prøvetid kontra ved utløpet av prøvetiden.  

Deltakerne vil få mulighet til å diskutere problemstillinger i kollokvier og stille spørsmål underveis.

Kurset holdes av advokat Stian Kavli.

Lurer du på noe?

Flere arrangementer

Arrangementsoversikt sortert på fagområder, tema og sted.