Kurs for NHO Idrett: Ledelse i en hybrid arbeidshverdag

Mandag 23. mai 2022 kl. 12.00-14.00 tilbyr NHO Idrett digitalt miniseminar om ledelse i en hybrid arbeidshverdag. Kurset holdes på Teams.

Kun for medlemmer av NHO Idrett

Den hybride arbeidshverdagen gir mange muligheter, men også en del utfordringer for ledere. I kurset vil arbeids- og organisasjonspsykolog Anja Berge Gjellestad fra Moment organisasjon og ledelse ta utgangspunkt i den nyeste forskningen på feltet og gjøre det håndfast og tilgjengelig.

Til stede er også advokat Cecilie Vatne, som vil presentere de juridiske sidene av hybrid arbeidshverdag og være tilgjengelig for eventuelle spørsmål.

I kurset vil du blant annet høre mer om:

  • Hva er god ledelse i en hybrid arbeidshverdag?
  • Hvordan støtte, utvikle og følge opp medarbeidere?
  • Hvordan ivareta og videreutvikle arbeidsmiljøet og ønsket organisasjonskultur?
  • Hva du som leder bør vite om hjemmekontorforskriften
  • Viktigheten av selvledelse

I kurset vil Anja og Cecilie dele erfaringer og belyse utfordringer og muligheter for ledere i en hybrid arbeidshverdag.

Vi vil drøfte praktiske problemstillinger underveis, så send oss gjerne spørsmål i forkant av kurset, til anja@moment.consulting.

Påmeldingsfrist: 20. mai 2022.

Lurer du på noe?

Flere arrangementer

Arrangementsoversikt sortert på fagområder, tema og sted.