Statsbudsjettet 2022 - fortsatt lave ambisjoner

Nyhet

Publisert

For å skape de nye grønne jobbene Norge trenger må vi satse kraftigere på kunnskap og digitalisering. – Dette budsjettet gir flere små skritt i ulike retninger, og preges av for lave ambisjoner, mener Abelia om statsbudsjettet for 2022.

Regjeringen la i dag frem sitt forslag til statsbudsjett 2022. Regjeringen mener at Norge er ute av den økonomiske krisen. De mener de legger frem et budsjett for vekst, omstilling og bedre inkludering. 

- For å skape de nye grønne jobbene Norge trenger må vi satse mye mer på kunnskap og digitalisering enn dette budsjettet legger opp til. Vi må høyne ambisjonsnivået og investere mer i digital infrastruktur, forskning, innovasjonsvirkemidler og IKT-studieplasser, sier Øystein Eriksen Søreide, administrerende direktør i Abelia. 

Bredbåndsutbygging

Regjeringen foreslår å kutte bredbåndsstøtteordningen med 60 millioner, til 204,6 millioner. Samtidig har de opprettet en ny ordning – rabattordningen på 480 mill. kroner i 5G-auksjonen. Ordningen gir aktører i frekvensauksjonen en rabatt mot at de forplikter seg til å bygge ut 5G i distriktene. I tillegg bevilges det 10 millioner til å sikre funksjonell internettilgang for alle – en ny ordning som kommer fra et EU-direktiv.

- Ambisjonene og investeringene i digital infrastruktur er for lave. Norge sakker akterut, og vi trenger nye og høyere mål. Skal vi sikre bosetting og arbeidsplasser over hele landet må den kommende regjeringen og Stortinget ta ansvar og sikre godt bredbånd til alle.

Effekten av 5G-rabatten er foreløpig usikker.

- Et samlet norsk næringsliv har bedt om en bredbåndsmilliard for å sikre rask internett over hele landet, men regjeringen har igjen valgt å prioritere ned dette. Distriktspakken i 5G-auksjonen vil trolig hjelpe noe, men vi trenger høyere ambisjoner og mål for Norges digitale infrastruktur, sier Søreide.

-Det er et paradoks at vi bruker over 80 milliarder på samferdsel, men sliter med å bygge en digital infrastruktur i verdensklasse, sier Søreide.  

IKT-studieplasser

Regjeringen foreslår å videreføre 4 000 nye studieplasser ved universitetene og høyskolene.

- Kompetansegapet er større enn noensinne. Bedriftenes viktigste vekstmotor er kompetente medarbeidere. Det grønne skiftet bygger på IKT-kompetanse, og det er bekymringsfullt at regjeringen ikke kommer med en kraftig satsning her, sier Søreide. Vi må øke antallet nye IKT-studieplasser, og skape målrettede ordninger for digital omstilling av arbeidsstyrken vi allerede har, sier Søreide.

Ny opsjonsskatteordning

Regjeringen foreslår en ny skatteordning for ansatteopsjoner i selskap i oppstarts- og vekstfasen. Den nye ordningen vil gi en gunstig og forutsigbar skattemessig behandling av opsjoner i slike selskap.

- Norge trenger nye jobber og nye næringer. Derfor er det veldig bra at oppstart- og vekstselskap omsider får en opsjonsskatteordning som gjør det mulig for dem å tiltrekke seg og beholde nøkkelkompetanse, sier Øystein Eriksen Søreide.

Les mer om ordningen her

Forskning

Regjeringen viderefører Grønn Plattform og øker grunnbevilgningen til de teknisk-industrielle forskningsinstituttene. Samtidig omdisponerer man, fremfor å tilføre, midler til Forskningsrådet. Regjeringen gir heller ikke nye midler for å stimulere norsk deltakelse i Digital Europe.

- Budsjettet for forskning og innovasjon  gir ikke det takstskiftet Norge trenger for å lykkes med omstillingen.  Forskning er avgjørende for å løse de store samfunnsutfordringene, og da trenger vi å investere i et kvantesprang, sier Carina Hundhammer, leder for høyere utdanning og forskning i Abelia.

SIVA

Sivas programvirksomhet (næringshage- og inkubasjonsprogrammene og Norsk katapult) overføres fra Siva til Innovasjon Norge sammen med klyngeprogrammet som er hos Innovasjon Norge i dag.

- Regjeringen bryter ned det som virker, uten å ha en troverdig strategi for hva som skal komme isteden. Våre medlemmer er klare på at en sammenslåing av SIVA med innovasjon Norge vil gi mer byråkrati og tregere beslutningsveier. Vi er redde for at endringene svekker den offentlige finansieringen av innovasjonsvirkemidlene i Norge, sier Trine Ellingsen, daglig leder i FIN – Foreningen for innovasjonsselskaper i Norge, som er en bransjeforening i Abelia.

Regjeringen legger opp til å bruke 322,4 oljemilliarder neste år. Det er 84,4 milliarder kroner mindre enn i år. Summen tilsvarer 2,6 prosent av oljefondet ved inngangen til året, ned fra 3,6 prosent i år. Dermed er oljepengebruken innenfor den såkalte handlingsregelen på tre prosent.

Les alt om Statsbudsjettet på regjeringens sider her

Les alle våre kommentarer til statsbudsjettet her