Offentlige anskaffelser på tomgang

Nyhet, Kommentar, Offentlige anskaffelser

Publisert

#205

Advokat i Abelia, Tore Frellumstad

Regjeringen la 10.april frem melding til Stortinget om offentlige anskaffelser. Meldingen tar opp viktige temaer, men fravær av konklusjoner og tiltak betyr at det er langt igjen til konkrete endringer.

Meldingen er fylt av gode intensjoner og det er vanskelig å være uenig, særlig fordi omstridte temaer bare skal undersøkes nærmere. I fremleggelsen av meldingen var næringsminister Torbjørn Røe Isaksen tydelig på at kompetansen hos innkjøperne må styrkes uten at man er klar på hvordan det skal gjøres.

Regjerningen vil vurdere å utrede, samtidig som den vil evaluere en styrket satsing på å undersøke etablering av integrert ivaretakelse for behov og roller i samarbeid for på den måten å ha som mål å legge til rette for økt bevisstgjøring og i større grad følge opp sømløse delprosesser.

Setningen over er ikke et sitat, men bare en sammenstilling av ord på tomgang som florerer i tiltakene som regjeringen foreslår. Det betyr i korthet at konkrete handlinger for mer målrettet og effektiv bruk av 500 milliarder kroner til offentlige anskaffelser lar vente på seg.

For Abelia er avklaring av arbeidsdelingen mellom offentlig og privat sektor viktig. Derfor har Abelia foreslått at det offentlige i hvert fall ikke griper inn i et allerede velfungerende marked ved selv å være både innkjøper og leverandør. Nye behov som oppstår må først og fremst løses i samarbeid med næringslivet. Det bremser en stadig svulmende offentlig sektor og legger til rette for næringsutvikling og innovative løsninger.

I meldingen heter det at offentlige virksomheter må ta stilling til om virksomheten er best tjent med å løse en oppgave selv eller ved å kjøpe varer og tjenester i markedet. For leverandørene er det uheldig at enhver innkjøpsenhet selv skal avgjøre dette uten en overordnet strategi. Noen kommuner vil utvikle en tjeneste selv, men andre vil kjøpe den. Dette er uhensiktsmessig for å løse offentlige oppgaver og ingen god måte å forvalte felleskapets midler på.

For å øke takten i digitaliseringen vil regjeringen sette et mål om at hele anskaffelsesprosessen skal gjennomføres digitalt innen utgangen av 2024. Etter Abelias syn er tiden allerede overmoden for digitalisering av hele anskaffelsesprosessen. EU mener at den neste barrieren for effektive offentlige anskaffelser er digital transformasjon. Derfor er det også høy aktivitet i prosessen for å gjennomføre digitalisering i Europa og Norge bør ikke henge etter.

Innovasjon er viktig for regjeringen og det foreslås en gjennomgang av det næringsrettede virkemiddelapparatet på innovasjonsfeltet. I lov om offentlige anskaffelser gjøres det klart at oppdragsgiver kan stille krav om innovasjon. Med det som bakgrunn hadde Abelia forventet at regjeringen gikk lenger enn den har gjort fordi det kanskje er det aller viktigste bidraget til norsk næringsliv.

 

Denne saken stod på trykk i Finansavisen 17. april