Jubler over regjeringsplattform

Etter et valgresultat på 4,4 prosent av stemmene, endte Venstre med åtte representanter på Stortinget. Nå er partiet klar for å gå inn i regjering sammen med Høyre og Fremskrittspartiet. Foto: BF Sandnes

– Grønn, digital og med lovende tiltak for utvikling av nytt norsk næringsliv. Den nye regjeringsplattformen inneholder gode tiltak for norsk teknologi- og kunnskapsnæring.

Det sier administrerende direktør Håkon Haugli i Abelia.

–Det er gledelig å se at oppgaven med å utvikle et bærekraftig norsk næringsliv som kan gi vekst og arbeidsplasser står aller øverst blant regjeringens hovedprioriteringer. Det er nødvendig. Bedriftene i Abelia er klare til å bidra og utålmodige etter å få tiltakene på plass, sier han.

Digitalt løft

Haugli registrerer at avtalen mellom Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre, som ble presentert søndag, innebærer blant annet et digitalt løft, mer til forskning og ambisjon om bedre opsjonsbeskatning.

– I tillegg er vi glade for digital kompetanse og entreprenørskap i skolen, et større trykk på utvikling av helsenæringen, ambisjoner for norsk romnæring og prinsipielle avklaringer på statens rolle i private markeder, sier han.

Les også: Dette må Venstre kreve i regjeringsforhandlingene

Haugli mener regjeringsplattformen inneholder en god del uforpliktende formuleringer, men siden det er vanlig i slike dokumenter, velger han å se på det som muligheter til å foreslå politiske tiltak.

Haugli skulle likevel ønsket seg en enda mer offensiv holdning til å bruke offentlige anskaffelser som et virkemiddel for innovasjon og bærekraftig næringsutvikling.

Innovative anskaffelser

– Staten gjør anskaffelser for oppunder 500 milliarder kroner hvert år, og har dermed en unik mulighet til å stimulere til innovasjon, slik lov om offentlige anskaffelser nå åpner for. Regjeringsplattformen nevner riktignok produkter som er produsert med lavutslippsteknologi, men her kunne de løftet blikket og lagt bredere opp til bruk offentlige innkjøp som en viktig driver av teknologiutvikling og innovasjon i offentlige anskaffelser, sier han.

– Vi savner også forpliktende formuleringer på digital kompetanse, men legger til grunn at den nye regjeringen ser viktigheten av et solid løft her, inkludert en fortsatt opptrapping i antall studieplasser.

Innovasjon og gründerskap

Daniel Ras-Vidal, daglig leder i Foreningen for innovasjonsselskaper i Norge og seniorrådgiver i Abelia, mener Norge nå får en regjering med tydelige ambisjoner innen innovasjon, entreprenørskap og teknologiutvikling.

– Skatt, virkemidler og anskaffelser skal vris i mer nyskapende og grønn retning, noe som er positivt for det kunnskapsintensive næringslivet. Det er en velvilje til ny innretning av pre-såkorn og såkornfond i påvente av Kapitaltilgangsutvalget, hvor vi har foreslått å etablere Statens Såkornfond AS (SSAS), sier Ras-Vidal.

– Det legges også opp til bedre opsjonsbeskatning for gründerbedrifter og tilrettelegging av regelverket for crowdfunding. I tillegg sier plattformen eksplisitt at offentlig forskning skal utløse privat forskning og utvikling (FoU). Når det samtidig satses videre på muliggjørende teknologier og kommersialisering av forskning, er dette en meget lovende start for den nye regjeringen.

Forskning

– Vi er svært fornøyde med regjeringens beslutning om en langsiktig og forpliktende satsing på forskning for å utvikle et bærekraftig velferdssamfunn og et konkurransedyktig næringsliv, sier daglig leder Agnes Landstad i Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA), som er tilknyttet Abelia.

– Særlig er regjeringens vilje til å øke forskningsbevilgningene utover én prosent av BNP viktig, sier Landstad som også har merket seg at regjeringen vil prioritere forskning på muliggjørende teknologier og forskning som bidrar til økt verdiskaping.

– Regjeringen vil ha en satsing på økt kommersialisering av forskning, økt forskning i næringslivet og økt deltakelse i EUs forskningsprogrammer, samt en tydeliggjøring av at offentlig finansiert forskning skal finansieres gjennom åpne nasjonale forskningsprogrammer. Det er bra og viktig for å oppnå regjeringens mål om at forskningen skal ha høy kvalitet og være uavhengig, sier Landstad.

Hun merker seg også regjeringserklæringens formulering om å satse på hele spekteret av forskningsinstitusjoner og økt samspill.

– Vi forutsetter at dette følges opp ved å gi de selvstendige forskningsinstituttene økt basisbevilgning. Det vil sikre god utnyttelse av instituttsektoren, slik det uttrykkes i regjeringserklæringen, sier Landstad.

Digitalisering

Christine Korme som er direktør for digitalisering og fornying i Abelia er fornøyd med forslag til forenkling og forbedringer i offentlig sektor. Dette omfatter både fortsettelse av arbeidet med digitalisering av offentlige tjenester og kommunikasjon mellom det offentlige og næringslivet.

– Vi er også glade for at de vil gjøre flere offentlige tjenester tilgjengelig på nett og fjerne eller endre regelverk som er til hinder for teknologisk utvikling og nye forretningsmodeller i næringslivet og offentlig sektor, sier Korme.

Les også: Et sårbart Norge

– Regjeringen varsler også en oppfølging av "Digital Agenda" i løpet av perioden, og dette er bra. Imidlertid trenger vi en overordnet handlingsplan der alle initiativene konkretiseres, og der vi vet hvem som har ansvaret for hva. Vi har foreslått en digital langtidsplan etter modell av Nasjonal transportplan (NTP), som gir tydelig retning og prioritering og en bedre oversikt over store digitale fremtidige investeringsbehov, sier hun.

Korme er lettet over at IKT-sikkerhet nevnes spesielt i regjeringsplattformen.

– På dette området er kompetanseutfordringene kritiske og det er behov for konkretisering og handling. Det er behov for flere tiltak samtidig: 1. Flere IT-studieplasser generelt og IKT-sikkerhet spesielt, 2. Kompetanseheving av allerede ansatte både i privat og offentlig sektor, og 3. En generell folkeopplysning slik at alle kan gjøre de enkle, men svært viktig handlingene som å oppgradere enhetene vi bruker til daglig, sier hun.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss? Du er anonym med mindre du oppgir din e-postadresse slik at vi kan kontakte deg.

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt