Friskolene får økt tilskudd til husleiekostnader – men store kutt i drift

Nyhet

Publisert

Statsbudsjettet 2022 - Regjeringen øker friskolenes tilskudd til å dekke husleiekostnader med over 20 mil.  Samtidig foreslås kutt i driftstilskudd på 2-6 prosent.

- Økningen av tilskudd til husleiekostnader vil frigjøre midler til å styrke den faglige og pedagogiske kvaliteten ved friskolene ytterligere. Men kuttene i driftstilskuddene på 2-6% er alvorlige. Når skolene samtidig skal møte en prisvekst på rundt 3% er i praksis kuttene på 4-9%. Vi setter vår lit til at den nye regjeringen ønsker en best mulig skole for alle barn, også de som går på friskoler, sier Knut Erik Beyer-Arnesen, styreleder Forum for Friskoler. 

Sentrale saker fra statsbudsjettet 2022

  • Kapital- og husleietilskuddet økes med over 22 mill fra 83,3 til 105, 5 mill
  • Alvorlige kutt i driftstilskudd på 2-6% er begrunnet i lavere driftskostnader i offentlige skoler som tilskuddene beregnes ut ifra. Beregningene må ettergås.
  • Finansiering av redusert foreldrebetaling til SFO for 1-4. klasse for familier med lav inntekt.
  • Får dekket ekstra koster ifm krav om en ekstra naturfagtime på ungdomsskolen.
  • Den franske skolen har ikke fått gjennomslag for en finansieringsordning som er skalerbar med antall elever.

- Tilbud om internasjonale skoler er viktig for å sikre norske universiteter, forskningsinstitutter, sykehus og næringsliv tilgang til nødvendig ekspertkompetanse fra andre land. De internasjonale skolene må derfor sikres bærekraftige rammebetingelser som er skalerbart med antall elever. Det må også gjelde Den Franske skolen som har vært i sterk vekst de siste årene, sier Beyer-Arnesen.