Sirkulær byggenæring

#205

Advokat Tore Frellumstad i Abelia.

Når får vi se de første offentlige anskaffelsene basert på sirkulærøkonomi, spør advokat Tore Frellumstad i denne kommentaren.

Byggenæringen er verdens største forbruker av råvarer med et konsum på 50 prosent av den globale stålproduksjon og mer enn tre milliarder tonn råvarer årlig. Globale demografiske endringer sammen med endret livsstil fører til en dramatisk økning i etterspørselen etter disse ressursene.

Allerede nå konsumeres naturressurser dobbelt så raskt som de fremkommer og innen 2050 kan det skje tre ganger så raskt. Stadig strengere miljøkrav til hvordan skjøre økosystemer kan utnyttes gjør tilgangen både vanskeligere og dyrere. Hverken i Norge eller resten av verden har byggenæringen foreløpig tatt situasjonen innover seg med tilstrekkelig alvor, til tross for at en dramatisk omlegging må komme.

En løsning som i stadig større grad holdes frem er såkalt sirkulærøkonomi. Det grunnleggende prinsippet for sirkulær produksjon er en fullstendig livssyklus-tilnærming hvor forhold som gjenbruk, gjenvinning og resirkulering, reparasjon, design for demontering osv. legges til grunn for prosjektet. Innkjøpsprosessen integrerer forhold som stimulerer til en sirkulær økonomi under hele prosedyren, fra planleggingsfasen og frem til sluttbruken. Dette til forskjell fra lineær økonomi hvor man utvinner ressurser, produserer, bruker og kvitter seg med dem som søppel.

Flere store kunnskapsmiljøer nedlegger betydelig arbeid med å undersøke dagens strukturer og komme opp med nye sirkulære løsninger. Både Ellen MacArthur Founation, Wrap, The Great Recovery og ikke minst EUs innsats er svært viktig. Ellen MacArthur Founations har utviklet ReSOLVE-rammeverket som baserer seg på egen forskning. Det beskriver seks handlinger for å styre mot en sirkulær 

  1. Regenerate
  2. Share
  3. Optimise
  4. Loop
  5. Virtualise
  6. Exchange

De seks faktorene kan brukes på alt fra produkter, bygninger, nærmiljø, byer, regioner eller til hele økonomier.

I tillegg til nye design vil det også utvikles nye forretningsmodeller for å støtte den sirkulære økonomien. Det inkluderer kjøp av tjenester, leasing, tilbakelevering og deling av eiendeler. Den sirkulære økonomien er mer enn bare gjenvinning, slik fokuset har vært i Norge, men omfatter hele livssyklusen i en hvilken som helst prosess.

Ved å konkretisere hver av de seks ReSOLVE-komponentene vil de, som man kan se, være egnet som tildelingskriterier i offentlige anskaffelser. Spørsmålet blir dermed når vi ser de første offentlige anskaffelsene basert på sirkulærøkonomi eller om det er private byggherrer som først vil se lønnsomheten i nye forretningsmodeller, nye design og redusert bruk av naturresurser.

(Denne kommentaren er tidligere publisert i Bygg.no)

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss? Du er anonym med mindre du oppgir din e-postadresse slik at vi kan kontakte deg.

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt