I bærekraftig retning, men med museskritt.

Nyhet, Bærekraft

Publisert

Statsbudsjettet 2022 gir dessverre ikke et nødvendig omstillings- og innovasjonsløft. Selv med styrking av Grønn Plattform og opptrapping av Nysnø må vi høyne ambisjonsnivået, mener Abelia.

Næringsrettet forskning, innovasjon og utvikling av nye bærekraftige forretningsmodeller er det viktigste grepet for å lykkes med bærekraft og grønn omstilling. Regjeringens budsjett for 2022 investerer på langt nær nok. 

- De neste årene må Norge minst halvere klimagassutslippene i tråd med målet om å begrense klimaendringene i tråd med Parisavtalen, samtidig som vi skal skape bærekraftig vekst og nye jobber fra næringslivet utenom oljen. Da trengs en helt annen giv enn dette, sier Tarje Bjørgum, leder bærekraft og helse i Abelia. 

Regjeringen setter av 8,6 milliarder kroner til næringsrettet forskning og innovasjon i budsjettet 2022. Blant forslagene er å videreføre Grønn plattform, og regjeringen setter av 252,7 millioner kroner for 2022 til en ny utlysningsrunde. Regjeringen fremmer også forslag om en tildeling på 500 millioner kroner til å starte bygging av Ocean Space Centre. Nysnø er tildelt 2,4 milliarder kroner. Fondet investerer i unoterte selskap og fond som bidrar direkte og indirekte til reduserte klimagassutslipp. Støtten til grønn skipsfart øker også gjennom 40 millioner kroner til ny forskingsinnsats for nullutslippsteknologi til bruk i skip. 

- Virkemidler må struktureres mot å løse store samfunnsutfordringer. Vi kan bruke modell fra EU, hvor EU understøtter bærekraftig innovasjon og næringsutvikling gjennom massive investeringer i forsknings-, innovasjon og utdanningsprogrammer som setter retning på innovasjonsinnsatsen. I så så måte er det nesten komisk at regjeringen kun lover 30 millioner kroner for å følge opp det som skulle være landets ambisiøse strategi sirkulær økonomi, sier Bjørgum.