FINs innspill til statsbudsjettet 2020: Næringskomiteen

Les FINs budsjettinnspill sendt til Stortingets næringskomité her.

FIN har følgende forslag for 2020:
  • Det bør settes av 25 MNOK for at inkubatorene og klyngene kan rekruttere bedrifter til testsentrene (Norsk katapult).
  • Bevilgningen til klyngeprogrammet må være på minimum samme nivå som for 2019.
  • FORNY må som et minimum holdes på samme nivå som for 2019.
  • Investinor må fortsette med direkteinvesteringer i tillegg til det nye foreslåtte mandatet med fond- og matchinginvesteringer.
  • Investinors nye mandat må være fleksibelt nok til at den kan øke finansieringen i presåkorn-fasen fra 50 MNOK til 100 MNOK, fortsette å forvalte presåkorn gjennom innovasjonsmiljøer og bevilge en større andel av presåkorn-midlene til de innovasjonsmiljøene som har størst deal flow.

Vi har også innspill på hvordan retningslinjene for fylkeskommunenes oppdragsgiveransvar for fem næringsrettede ordninger bør utformes. I tillegg hvordan Skattefunn og opsjonsskatteordningen bør utformes. 

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: