FINs innspill til grønn omstillingspakke

FIN mener regjeringens forslag til ny tiltakspakke er et godt bidrar til omstilling av norsk økonomi.

Regjeringen satser på forskning, bedre kapitaltilgang, grønn næringsutvikling og kompetanseheving. Samtidig er det noen viktige omstillingstiltak som enten er fullstendig utelatt, eller som kreves at styrkes ytterligere for å få en bedre effekt.

FIN anbefaler følgende:
  • Å doble bevilgningen til inkubasjonsprogrammet.
  • Øremerke 150 mill. kr. til delprogram for modne klynger.
  • Ytterligere økning i investeringsfradraget for å utløse mer kapital.
  • Ordningene for matching og fond-i-fond i Investinor forsterkes med 1. milliard hver.

Last ned FINs innspill til Stortinget her.