Om ODA-Nettverk

ODA er Nordens ledende nettverk for kvinner i tech.

Med over 10.000 medlemmer som spenner over 500 selskaper i ulike næringer, og med medlemmer og aktiviteter i Oslo, Bergen, Innlandet og Trondheim har ODA siden 2005 jobbet for å bedre mangfoldet i tech. ODA er non-profit, og drives av frivillig innsats fra kvinner i tech – for kvinner i tech, og med uvurderlig støtte fra våre rundt 50 partnere. Kvinneandel og mangfold er et globalt anliggende, som også er anerkjent i FN’s tusenårsmål.

I en tid der digital transformasjon og teknologi både gir uante muligheter for å løse noen av vår tids største utfordringer, men som også bidrar til økt risiko, er mangfold helt essensielt for samfunnets utvikling.

ODA har siden 2016 målt kvinneandelen innen IKT i Norge i samarbeid med Kantar TNS, og selv om de har sett en økning fra 16% til 28% i 2018, er dette langt fra deres mål om 40% kvinneandel, både generelt innen IKT, og også innen toppledelse.
For å nå dette målet jobber ODA sammen med sine strategiske partnere og en rekke bransjeorganisasjoner, der de har en rekke ulike initiativer for alt fra toppledere til skolebarn. Sammen bidrar de til å fremme teknologi som en attraktiv karrierevei for kvinner. 

Les mer om ODA her:https://odanettverk.no/