HR-konferansen 2016

17. - 18. november, Lysebu konferansesenter

- Forventningene til åpenhet og løpende oppdateringer øker

Publisert

Portrettfoto av Trond Vinje

- Sosiale kommunikasjonsløsninger innebærer at ledere ikke kan bygge rasjonale for - eller begrunne endring i et vakuum, men løpende være i dialog med ansatte for å bygge tillitt og forståelse, sier Trond Vinje, konsernsjef Human Resources i EVRY.

Trond Vinje kommer til Abelias HR-konferanse 17. - 18. november. Hvordan bruker EVRY digitale løsninger i sine endringsprosesser?

Hva tenker du digitaliseringens endringer vil bety for arbeidsliv, HR og ledelse?

Digitalisering skjer på alle samfunnsområder og i alle profesjoner. Utviklingen av digitale løsninger innebærer samarbeid mellom ulike profesjoner. Teknologer, markedsførere, økonomer, designere, jurister og sosialantropologer kan inngå i et samarbeid om nye banktjenester på mobil. Leger, farmasøyter, ingeniører og ernæringsrådgivere kan inngå i et samarbeid om utvikling av en helseapplikasjon, for å nevne to eksempler. Stikkordet er tverrfaglighet. Det betyr et arbeidsliv der kompetansesammensetning og samarbeidsevner blir helt avgjørende for å lykkes. Den aller beste ingeniøren og den aller beste markedsføreren er ingen garanti for suksess om samarbeidet ikke fungerer, fordi tverrfaglighet blir så viktig.

Hvordan vil det påvirke måten vi jobber på?

Vi må ha minst to tanker i hodet på en gang. Vi må være opptatt av eget fag og se dybden i det, men samtidig ha et mer helhetlig og flerfaglig perspektiv. Dette gjelder selvsagt også for HR-faget, og vi må kritisk vurderer hvordan vi kan komme helheten til størst nytte. Selv er jeg ikke i tvil om at HR vil spille en viktig rolle i å definere og utvikle det tverrfaglige. Med «definere» mener jeg å bygge strukturer og kulturer hvor tverrfagligheten lykkes, og i «utvikling» ligger det områder som omstilling, omskolering og talentrekruttering.

Hvordan bruker dere digitale løsninger i deres endringsprosesser?

I EVRY har vi implementert Workplace, tidligere kjent som Facebook at Work, og det er av natur en veldig interaktiv og desentralisert kommunikasjonsplattform. Langt mindre «ovenfra og ned» enn mer konvensjonelle kommunikasjonskanaler som intranett og nyhetsbrev. Sosiale kommunikasjonsløsninger innebærer at ledere ikke kan bygge rasjonale for - eller begrunne endring i et vakuum, men løpende være i dialog med ansatte for å bygge tillitt og forståelse.

Vi merker allerede at forventningene til åpenhet og løpende oppdateringer øker, og jeg skal ikke si at det bare er enkelt og rett frem å forholde seg til. Det endrer måten vi må planlegge, kommunisere og utøve ledelse på. Vi gjør ofte vurderinger av balansen mellom bred kommunikasjon som gir forståelse for retningen og den kommunikasjonen som ikke er relevant for de mange, men som det er viktige at den interne målgruppen får på en skikkelig måte. Jeg tror likevel vi går mot en situasjon der organisasjoner blir mer transparente enn de noen gang har vært.

Hvordan tenker du at fremtidens lederrolle ser ut?

Tverrfaglighet, endring og transparens er stikkord som oppsummerer det jeg har vært innom, og som jeg tror kommer til å prege fremtidens lederrolle. En leder må forstå betydningen av velfungerende tverrfaglige samarbeid, være villig til å gjøre dramatiske endringer før det er tvingende nødvendig, samt våge å lede i en organisasjon der det er stor åpenhet om beslutningsprosesser og veivalg.

Det gjør det vanskelig å være en tilbaketrukken leder, det gjør det vanskelig å være en trygghetssøkende og avventende leder og det vil gjøre det vanskelig å være en til hver tid veldig populær leder. Det å skape resultater gjennom andre har lenge vært brukt som en definisjon på ledelse, men jeg tror den aldri har vært mer sann enn i fremtiden. Lederautoritet kan ikke bygges gjennom hierarki, titler og gamle meritter, men vil løpende bli vurdert ut ifra hvordan lederoppgaven utføres og hvilke resultater den gir. Kunnskapsmedarbeidere vil søke seg mot ledere som skaper dynamikk, nye arbeidsoppgaver, tverrfaglig kunnskap, trivsel og resultater rundt seg.

Trond Vinje kommer til Abelias HR-konferanse 17. - 18. november og skal snakke om hvordan HR og IT sammen kan bidra til omstilling.

Les mer om Trond Vinje her

Meld deg på HR-konferansen her

Se hele programmet her

Lurer du på noe?

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss? Du er anonym med mindre du oppgir din e-postadresse slik at vi kan kontakte deg.

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt