Kriterier

For å løse vår tids store utfordringer og styrke norsk næringsliv, er vi avhengige av problemløsere av begge kjønn. Andelen kvinner som utvikler og jobber med teknologi er for lav. Vi ønsker å bidra til at flere velger teknologi.

Norges 50 fremste tech-kvinner skal synliggjøre bredden av dyktige og ledende kvinner i teknologibransjen.  Abelia og ODA ønsker derfor at du nominerer kvinner som jobber på alle nivåer, fra gründere av en teknologibasert bedrift, til toppledere med budsjett- og personalansvar, fageksperter og rådgivere. Kåringen omfatter privat, offentlig og ideell sektor, og er åpen for alle som identifiserer seg som kvinne.

Vi er på jakt etter de dyktigste tech-kvinnene på tvers av alle sektorer og bedrifter, det eneste absolutte kriteriet er at de som nomineres må ha en sentral teknologirelatert eller teknologifremmende rolle. I kåringen for 2022 ønsker juryen å sette fokus på mangfold i utvidet forstand, og oppfordrer til å nominere kvinner som har ulike perspektiv, identitet eller erfaringer.

Ettersom kåringen handler om å løfte opp de nye og “up and coming” har juryen valgt å legge inn et skille der de som allerede er har stått på listen over Norges 50 fremste tech-kvinner ikke kan stå på listen flere ganger, i samme rolle.