Abelia

Innhold

Sommerhilsen

Nyhet, Kommentar

Publisert

#205

Administrerende direktør i Abelia Øystein Eriksen Søreide. Foto: Ilja Hendel/Abelia

Sommeren 2020 står for døren. Bak oss legger vi et uventet hektisk og krevende halvår.

12. mars stengte Norge ned. Arbeidsdagene har ikke vært de samme siden. Videomøter, hjemmekontor, mindre reising og fysisk distansering har blitt den nye normalen for de fleste, og det ser ut til å være normalen også de kommende månedene. Noen av endringene vil også følge oss inn i fremtiden. Det stiller nye krav til ledelse.

Vi vet at våren har vært utfordrende for Abelias medlemmer, på ulike, men like krevende, vis. Takk for at dere gjennom perioden har bidratt med innsikt og forståelse av hvordan situasjonen oppleves for dere, ved å svare på undersøkelser, komme med innspill til håndtering av både krisepakke 1, 2 og 3, delta på Abelias webinarer og ikke minst ved å bruke oss i Abelia som rådgivere. 

Våre advokater har siden mars håndtert over 2500 saker for Abelias medlemsbedrifter. Spørsmålene om hvordan man som arbeidsgiver håndterer situasjonen har vært mange. Til høsten vil vi invitere dere inn til arenaer for evaluering og diskusjon, slik at dere som ledere i kunnskaps- og teknologinæringslivet kan høste lærdom av denne krisen gjennom erfaringsutveksling med andre bedrifter. 

I bedriftene har dere stått på for å trygge arbeidsplasser, sikre drift og å holde hjulene i gang. På bakgrunn av innspill fra dere, har vi kjempet for å sikre best mulige rammevilkår for Abelias medlemmer. Vi har lykkes med å få på plass en grønn krisepakke og en egen pakke for oppstarts- og vekstselskaper, som var til nytte i en kritisk fase. Men mye gjenstår. Inntekter er alltid bedre enn tilskudd og lån. Vi er bekymret for at offentlig aktivitet skal stanse opp og jobber derfor for å sikre at det offentlige nå igangsetter prosjekter som skaper aktivitet i næringslivet. Det haster, og vår jobb er ikke ferdig.

Gjennom krisen har det vært viktig at den omstillingen Norge er i gang med, ikke må stoppe opp. Vi har igjen fått kjenne på hvor sårbar vår næringsstruktur er. Abeliamedlemmene er spydspissen i omstillingen av Norge og norsk økonomi. Svekkes dere, svekkes omstillingsevnen. Det har ikke landet vårt og samfunnet råd til.

Til høsten kommer det nye kamper og utfordringer. Sammen skal vi gjøre det vi kan for at Norge kommer sterkere ut av koronakrisen. 

På vegne av alle oss i Abelia vil jeg takke for innsatsen deres i vår. Vi er stolte av å representere dere og glade for tilliten dere viser oss.

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: