Abelia

Innhold

Smart stat

Stortingsbygningen i Oslo.

Staten må bli smartere og fremme, ikke bremse, næringsutvikling.

Digitalisering av norsk næringsliv vil øke vår konkurransekraft og gi grunnlag for nye vekstnæringer. Samtidig vil det bidra til effektivisering av en offentlig sektor som nå utgjør mer enn halve brutto nasjonalprodukt. Digitalisering av offentlige tjenester og arbeidsprosesser bør sørge for at ansatte i staten kan jobbe enklere og mer effektivt, og at innbyggere og næringsliv får gode og enkle tjenester.

Offentlig sektor må være effektiv, smartere og bærekraft. Staten må utvikle nye markeder, ikke kvele markeder som allerede fungerer. Vi må bort fra å tenke hvordan det offentlige kan yte tjenestene Norge vil ha, og over til å tenke hvem kan yte de beste tjenestene for det Norge faktisk trenger. 

Tiltak:

  • Det må gjennomføres en digital vask av lover og forskrifter, med det formål å avdekke innovasjons- og digitaliseringshemmende bestemmelser.
  • For å sikre tilgang på strukturerte offentlig data må det etableres en nasjonal overordnet strategi for tilgjengeliggjøring, blant annet for å sikre næringsutviklingspotensial.
  • Styrke kommunenes mulighet til å gjennomføre digitaliseringsprosjekter (gjennom finansierings- og kompetansetiltak).
  • Det må gjøres en overordnet og prinsipiell avklaring av statens håndtering av sine ulike roller overfor og i markedet, etter modell fra statens forvaltning av det statlige eierskapet. Det må utarbeides klare regler for hvilke nye oppgaver statlige aktører skal kunne påta seg og utføre av inntektsdekkende virksomhet på kommersielle marked. Avbyråkratiseringskuttet bør gradvis økes.

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: