Abelia

Innhold

Klima

Mange balkonger med fine, grønne planter

Det må bli enklere å lage miljøvennlige løsninger.

Klimaendringene er reelle. Det krever omstilling til en økonomi hvor vekst og utvikling skjer innen naturens tålegrenser. Det er næringslivet som kan levere løsningene. Gjennom utvikling av ny teknologi og nye forretningsmodeller legges både grunnlaget for reduserte utslipp i Norge og for global eksport av klimaløsninger.

Vi trenger nye smarte partnerskap mellom offentlig og privat sektor som legger til rette for utprøving og eksperimentering. Partnerskap som åpner opp for hurtigere jobbskifter - og forflytting av kunnskap - mellom offentlig og privat sektor.

Tiltak:

  • Forskning innen klima, miljø og miljøvennlig energi må styrkes med én milliard kroner over de neste fem årene.
  • Etablere en nasjonal strategi for sirkulær økonomi.
  • Klima- og livsregnskap må legges inn som krav i offentlige anskaffelser.
  • Bærekraft må være kriterium for tildeling av offentlige forsknings- og innovasjonsmidler.

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: