Abelia

Innhold

Proneo - fra hjørnestensbedrift til robust næringsstruktur

Publisert

Verdal industripark.

Da hjørnesteinsbedriften nedbemannet stod industrimiljøet i fare. I dag er Verdal i Nord-Trøndelag vokst frem som Norges tredje største industrimiljø.

Norsk næringsliv er spredd over hele landet. Raufoss, Kongsberg, Årdal - og Verdal i Nord-Trøndelag er kun noen av dem. For sistnevnte kunne tilværelsen som industrimiljø vært over da Kværner Verdal nedbemannet ved årtusenskiftet. I stedet ble det starten på en kraftig satsing på entreprenørskap og næringsutvikling bygd opp rundt innovasjonsselskapet Proneo.  
Siden den gang har Verdal Industripark vokst frem som Norges tredje største industripark. Antall ansatte er de siste 10-15 årene doblet til 3.000, mens antall bedrifter er økt fra 70 til 165.

Aller viktigst er likevel at regionen nå har en mer variert næringsstruktur som ikke er avhengig av  utviklingen i enkeltbedrifter. 

Bygger fra bunnen

Suksessen er skapt gjennom satsing på kompetanseutvikling i tett partnerskap med kommune, fylkeskommune og virkemiddelapparatet.

Målet er nå å skape forsknings- og utviklingsaktiviteter for mellom 60-80 millioner kroner med medvirkning for lokalt næringsliv.  I spissen for dette står fellesprosjektet Kompetansekraft satt sammen av disse aktørene i samspill med Sintef og Verdal næringsforum.

Innovasjonsselskapet Proneo løfter parallelt fram nye selskaper. I 2016 tok Proneo i mot 184 ideer, mens 19 nye bedrifter ble tatt inn til pre-inkubasjon. Arbeidet førte til etablering av 10  nye vekstbedrifter.

Digitalisering

Neste steg for Proneo er å ta en bit av Industri 4.0, der innovasjonsselskapet forventer at digitalisering og teknologi vil skape nye muligheter.

Og ytterligere å forsterke samspillet mellom industri, teknologileverandører og FOU-miljøene.

”Her ligger det store muligheter for Trøndelagsregionen. Trøndelag har et svært godt ressursgrunnlag i blå og grønn sektor, har attraktive mineraler – og sterke miljøer og næringsaktører i disse sektorene. I tillegg finnes flere sterke industrielle miljøer som Verdal, Skogmo, Leksvik og Orkanger og sterke FOU- og kompetansemiljøer i Trondheim,” sier Proneo-sjef Per Anders Folladal.

Tre årsaker til suksess

Proneos Folladal peker på tre årsaker til at de har lykkes med å utvikle et levedne regionalt økosystem:

  • Utviklet kultur for entreprenørskap og samarbeid. Resultatet er kompetanseutvikling, innovasjon og knoppskyting.
  • Industriell forankring av utviklingsaktivitetene, hvor næringsaktørene har vært premissgivere.
  • God samhandling mellom næringsliv, kommune, fylke og virkemiddelapparat, basert på personlig engasjement og dedikert lederskap.

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: