Abelia

Innhold

Norske innovasjonsselskaper fornyer Norge

Publisert

Shoreline

Bedre vedlikehold, redusert nedetid og økt produksjon. Det er resultatene fra analyseverktøyet til Shoreline som visualiserer og deler data på tvers av vindparkens verdikjede. Løsningen utvikles nå for å simulere vedlikehold i flere bransjer. Shoreline er hjulpet frem av innovasjonsselskapet Valide i Stavanger.

Norge er sinke på omstilling og innovasjon. Men et lyspunkt finnes: norske innovasjonsselskaper og klynger viser vei, avslører Abelias omstillingsbarometer.

Norge er en sinke på omstilling, vi mangler skarpe teknologihoder og det er vanskelig for gründere å vokse.
Det var blant hovedkonklusjonen da Abelia publiserte sitt første omstillingsbarometer. Bak de dystre overskriftene finnes to viktige lyspunkter for Norge:

  • Norge er ganske gode på klynger og kunnskapssamarbeid.
  • Det er gode oppstartsmuligheter i Norge.
  • Den raske veksten hos norske inkubatorer og TTO-er, vist tidligere i denne rapporten, demonstrer at Norge nå har en unik mulighet til å skalere opp nyskapings- og innovasjonsaktiviteten i Norge.

I en ny utgave av omstillingsbarometeret for 2017 bekreftes resultatene. Denne gangen roper analytikerne et varsku om at økt satsing på entreprenøraktivitet i alle land, skjerper konkurransen for norske virksomheter.

Må rydde i snubletråder

2017-rapporten viser at politikerne har dårlig tid til å rydde vekk snubletrådene. Rapportforfatterne i NyAnalyse er betenkt over situasjonen: ”Norge skårer stort sett fra dårlig til middels på entreprenørskaps-dimensjonen.
Innen innovasjon og entreprenørskap må vi fjerne følgende snubletråder:

  • Dårlig tilgang på finansiering
  • Svak motivasjon til å starte egen bedrift
  • Norge skårer dårlig på innovasjonsaktivitet – basert på målinger av prosess og produkt-innovasjon, markedsføringsinnovasjon og organisasjonsinnovasjon.
  • Det er vanskelig å få bedrifter til å vokse.
  • Omfanget og kvaliteten på forskning og utvikling er middelmådig

Hovedtrekkene i FINs årsrapport viser at investorer, bedrifter og politikere for alvor er i ferd med å få øynene opp for entreprenørskap og innovasjon.
Rask økning i finansiering, bedre rammevilkår og stadig flere bedriftssponsede akseleratorer viser tydelig momentum.
FIN ser at dette – utnyttet på riktig måte - kan vi skape en selvforsterkende spiral mot et ledende, norsk innovasjons- og entreprenørskapsmiljø.

Her finner du Abelias Omstillingsbarometer

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: