Abelia

Innhold

Meningsløst hinder for vekstselskaper

Abelia besøker Pentrace

Abelia besøker Pentrace

Penetrace er et av mange vekstselskaper som vil ha endring av opsjonsbeskatningen, som de mener er meningsløst innrettet i dag.

Den amerikanske forretningsmannen John Wanamaker var en pioner innen markedsføring som er mest kjent for sitt utsagn om at "halvparten av pengene jeg bruker til markedsføring er bortkastet, men problemet er at jeg ikke vet hvilken halvdel." Dette problemet har gjennom den norske bedriften Penetrace nå funnet sin løsning.

Penetrace bruker stordata (big data) og kunstig intelligens for å målrette kundenes markedsføring, og samler inn kundenes data som presenteres gjennom brukervennlige digitale oppsett. De er inne i en vekstfase og er en av mange teknologibedrifter som skaper høykompetente arbeidsplasser. I dag får over 4.000 forretningsenheter i 40 land innsikt gjennom bruk av Penetraces løsninger.

Skatteregler bremser veksten

Mange land - inkludert USA, Storbritannia og Sverige - har lempet på reglene for opsjonsbeskatning, slik at medarbeidere kan godta mindre lønn i en periode, som de så kompenseres for gjennom opsjoner som kan løses inn i aksjer og direkte eierskap i bedriften. Gjennom denne mekanismen for medeierskap oppnår ledelse, gründere og ansatte et felles målbilde og en motivasjon for å prestere, og om bedriften vokser og lykkes, øker også aksjene i verdi.

Dessverre har skattereglene for opsjoner i Norge satt en effektiv stopper for utstrakt bruk av denne mekanismen. Nå har imidlertid regjeringen varslet at de vil endre opsjonsbeskatningen, og Abelia, Foreningen for innovasjonsselskaper i Norge (FIN) og Norsk Venturekapitalforening (NVCA) ga i denne rapporten oppskriften på hvordan det kan gjøres.

CEO Henning Tunsli i Penetrace forteller at selskapet har negative erfaringer med å bruke opsjoner under rådende regelverk.

- De ansatte som får et opsjonstilbud må oftest ta opp lån for å løse inn opsjoner, noe som resulterer i skattekrav fra første måned. Dette presser deres privatøkonomi og er tøft, særlig for unge i etableringsfasen. De opplever det som urimelig å betale skatt på verdier som enda ikke er realisert, og hvor det er betydelig usikkerhet rundt hvorvidt de faktisk vil bli realisert, sier Tunsli.

- For mange ender opsjoner opp med å bli en byrde mange må takke nei til, i stedet for et insentiv. Det er synd at opsjoner, som burde være en måte for oss og andre vekstselskaper å tiltrekke oss spisskompetanse, ender opp som et nesten meningsløst virkemiddel.

På tide med en endring

Abelia arbeider derfor for en endring som går ut på å endre opsjonsbeskatningen i tråd med Sverige og Storbritannia slik at medarbeidere ilegges kapitalskatt i stedet for lønnsskatt når de løser inn opsjoner i aksjer – med utsatt skatt til salgstidspunktet.

- Overgangen fra lønnsskatt til kapitalskatt vil også medføre at arbeidsgiveravgift faller bort for denne eventuelle fordelen, fordi den ikke betraktes som lønnsgrunnlag, men som en investering ansatte gjør i bedriftens framtidsutsikter. Det er viktig å peke på at en opsjon først er en økonomisk fordel for den ansatte hvis den løses inn i aksjer som så stiger i verdi og kan selges – en prosess som i unoterte startups ofte kan ta lang tid, opp til 10 år og også lenger i noen tilfeller, sier Daniel Ras-Vidal som er innovasjonspolitisk seniorrådgiver i Abelia.

Abelia har foreslått at regjeringen kan gå gradvis fram og innføre denne type gunstige vilkår for selskaper med under 50 ansatte og maks 100 millioner i omsetning i første runde.

- Hvis erfaringene er positive bør reglene innføres for alle unoterte selskaper. Det viktigste er at man går lenger enn å bare flytte selve beskatningstidspunktet, men beholde lønnsbeskatningen.

- For det første vil en slik halvhjertet endring ikke lempe på selskapenes arbeidsgiveravgift ved inngåelse av opsjonsavtaler, og for det andre vil det heller ikke bety redusert skatt for de ansatte, som primært tar en stor risiko ved å godta lavere lønn i utbytte mot utsikter til fremtidige eierandeler, sierr Ras-Vidal.

Her finner du en oversikt over Abelias prioriterte saker i valgkampen 2017.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss? Du er anonym med mindre du oppgir din e-postadresse slik at vi kan kontakte deg.

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: