➤ Norge trenger ambisjoner om å utvikle et internasjonalt konkurransedyktig kunnskaps- og teknologisamfunn som kan sikre norske interesser, bidra til inntekter og arbeidsplasser når oljevirksomhetens bidrag minker og etter hvert fases ut.

➤ Vår nasjon bør legge til rette for å bygge så mange bedrifter av typen Gelato, Cognite, Indra Navia eller No Isolation som mulig. Vi kan bli konkurransekraftige i en mengde nisjer, som til sammen kan bygge en kraftfull tech- og kunnskapsnæring på skuldrene til den næringsstrukturen vi har i dag.

➤ Vi trenger aktiv næringspolitikk. Det trenger ikke være subsidier, privilegier eller særordninger. Vi må derimot investere, både penger og politisk kapital, for å forløse den veksten vi trenger. 

- Jo Eikeland Roald, leder for teknologipolitikk i Abelia

Saga Robotics har over 50 landbruksroboter av typen «Thorvald» i drift i fem ulike land. På bildet kan du se Thorvald bruke UV-lys på jordbærplanter for å forhindre meldugg.

Foto: Saga Robotics.

  1. Høye forventninger, lave forhåpninger

    6. juni sparket regjeringen i gang arbeidet med ny digitaliseringsstrategi. Den må være ambisiøs, målstyrt og følges opp av finansiering. Ellers er det bortkastet tid for alle parter, skriver Øystein E. Søreide og Jo Eikeland Roald.

  2. Et døgn uten internett kan koste 1,3 milliarder

    Fersk rapport viser en rekke mulige hendelser hvis internettet skulle feile: Tenk hvis bankene ikke fungerer, togene stopper og nødnettet ikke fungerer. Tenk hvis sykehusene ikke får opp journalene til pasientene eller trygghetsalarmen til bestemor ikke virker hvis hun faller, eller at all produksjon stopper opp hos Nortura slik at det ikke kommer grillkjøtt i butikken.

  3. VIVA España!

    Å reise hjem fra Spania har alltid vært en nedtur værmessig, men en opptur for en politisk engasjert person. Norge har alltid vært rikere og mer velorganisert enn Spania. Denne gangen reiste jeg hjem til et land som er devaluert både økonomisk og politisk, skriver Øystein E. Søreide.