Abelia

Innhold

- En investering for fremtiden

Nyhet

Publisert

Valgbod - Venstre

Abelia-sjef Håkon Haugli håper Venstre får gjennomslag for mange saker i budsjettforhandlingene.

- I Venstres budsjett er det et tydelig ønske om å investere i fremtiden. De vil bevilge penger til et nødvendig løft for en digital skole, samtidig som de styrker forskning og foretar vekstfremmende investeringer, sier administrerende direktør Håkon Haugli i Abelia.

IKT-løft i skolen

I Venstres alternative forslag til statsbudsjett for 2017 som ble lagt frem i dag, er det satt av 650 millioner kroner til digitalisering og IKT-løft i skolen. Satsingen omfatter blant annet 100 millioner kroner til IKT-tiltak i grunnopplæringen, 200 millioner kroner til en ekstra skoletime øremerket IKT og programmering på 1. – 7. trinn, 200 millioner kroner til videreutdanning av lærere og skoleledere innen IKT, samt 1000 nye studieplasser innen IKT.

- Dette er viktige tiltak som styrker digitale ferdigheter for alle elever, samtidig som det gir en satsing på spisskompetanse innen IKT, sier Haugli.

En rapport Damvad og Samfunnsøkonomisk analyse utførte for Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2014 viser at Norge styrer mot en kritisk kompetansemangel innen IKT. I "beste fall" vil hver fjerde IKT-stilling stå ubesatt i 2030.

IKT-studieplasser og økt forskningsinnsats

- Vi har lenge jobbet for å få flere IKT-studieplasser, også fordi det er stadig flere som har IKT som førstevalg når de ønsker å studere. Imidlertid har det bare vært en beskjeden økning i antall studieplasser. Abelias omstillingsbarometer viser at vi er gode på breddekompetanse, men at vi er for dårlige på spisskompetanse, spesielt innen IKT. Derfor er et slikt IKT-løft veldig viktig, sier Haugli.

Han er også fornøyd med Venstres mange andre forslag til investeringer. Blant annet ønsker de å styrke SkatteFUNN-ordningen med 358 millioner kroner, opprette 200 nye stipendiatstillinger, 100 nye post.doc-stillinger, øke forskningsinnsatsen under flere departementer, samt styrke næringsrettet forskning med 80 millioner kroner.

- Totalt 776,1 millioner kroner mer til forskning er et imponerende løft. Vi er også glade for styrking av SIVAs inkubasjonsprogram med 50 millioner kroner og at vårt forslag til pre-såkornordning også denne gang blir styrket med 50 millioner kroner, sier Haugli. Totalt legger Venstre opp til en pakke på 1,6 milliarder kroner til gründere og selvstendig næringsdrivende. 

Skattefradrag og romsatsing

I fjorårets budsjettforlik ble det enighet om å utrede alternative måter å gi skattefradrag til de som investerer i nye bedrifter. Regjeringen ønsker å utrede dette videre, men Venstre vil ha på plass fradragsordningen nå.

– Dette er mer enn godt nok utredet slik jeg ser det. Dette er et av kravene vi har høyt på blokken når vi nå skal forhandle. Vi ville vært overrasket hvis ikke vi får dette på plass som en permanent ordning i budsjettet, sier nestleder Terje Breivik i Venstre til E24.

Håkon Haugli er også glad for at partiet går inn for å fjerne regjeringens kutt i Investinor, og at de vil reversere forslaget om å redusere romsatsingen, noe Haugli og Kristin Skogen Lund advarte mot i VG.

Regjeringen gikk inn for et kutt på 75 prosent i satsingen på de frivillige programmene i Den europeiske romfartsorganisasjonen (ESA), samtidig som de nasjonale følgemidler ble foreslått redusert med 40 prosent. Det ville rasert en norsk vekstindustri hvor næringslivet får igjen fem kroner for hver krone som blir investert, sier Haugli.

Ønsker du å motta vårt ukentlige nyhetsbrev? Registrer deg her.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss? Du er anonym med mindre du oppgir din e-postadresse slik at vi kan kontakte deg.

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: