Abelia

Innhold

Dette kommer i statsbudsjettet

Nyhet

Publisert

Abelia har i lengre tid etterlyst flere studieplasser innen IKT

Abelia har i lengre tid etterlyst flere studieplasser innen IKT. Foto: Heidi Widerøe

7. oktober legges statsbudsjettet for 2016 frem. Her er noen av de signalene Abelia har registrert, og som er viktige å få med seg for kunnskaps- og teknologibedriftene.

Omstilling av Norge må være den overordnede tilnærmingen for dette statsbudsjettet. Her er listen over noen konkrete tiltak som regjeringen har omtalt og som er aktuelle for kunnskaps- og teknologibedriftene:

  • Det er varslet at det kommer en Gründerstrategi som skal være en helhetlig plan.
  • Formueskatt, selskapsskatt og personskatt reduseres. DN hadde tidligere i sommer en god sak om skattene som skal reduseres.
  • Regjeringen vil i statsbudsjettet foreslå å utvide FORNY2020-programmet med 75 millioner kroner i 2016, blant annet med en egen pott på 25 millioner kroner øremerket stipender til studenter og nyutdannede.
  • Regjeringen har trukket frem næringsklyngene som viktige omstillingsmotorer. Vi forventer en ytterligere opptrapping i neste års budsjett.
  • Det er varslet at det vil komme flere studieplasser. Abelia har i lengre tid etterlyst flere studieplasser innen IKT.

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: