Abelia

Innhold

De viktigste tiltakene

Nyhet

Publisert

Et av Abelias forslag er at det må opprettes en ordning der kommunale tiltak for innovative nye løsninger i helse- og omsorgssektoren utløser statlige bidrag med en statlig ramme på 500 millioner kroner.

Et av Abelias forslag er at det må opprettes en ordning der kommunale tiltak for innovative nye løsninger i helse- og omsorgssektoren utløser statlige bidrag med en statlig ramme på 500 millioner kroner.

7. oktober legges statsbudsjettet frem. Skal man lykkes med omstillingen, anbefaler Abelia regjeringen til å prioritere noen viktige tiltak.

- Omstillingsbehovet begrenser seg ikke til Norges oljeavhengige økonomi, selv om det er behov for akutte tiltak. Vi står overfor store miljø- og samfunnsutfordringer som krever fortsatt omstilling i årene som kommer. Vi må skape smart grønn vekst og sikre en bærekraftig helse- og omsorgssektor, sier Håkon Haugli, administrerende direktør i Abelia.

Abelia foreslår følgende prioriteringer for statsbudsjettet 2016:

  • Målet om tre prosent av BNP til forskning og utvikling følges opp med årlig opptrapping i offentlig finansiert forskning rettet mot de tematiske prioriterte områdene i langtidsplanen for forskning og høyere utdanning. Økningen må utgjøre 1,1 milliarder kroner i 2016 dersom målet om en prosent offentlig finansiert forskning skal nås
  • Økningen i forskningsmidler må fordeles gjennom Forskningsrådet, slik at fellesskapets midler styres mot den forskningen som har høyest kvalitet og er mest samfunnsnyttig
  • En styrking av Forskningsrådets FORNY2020-program til 300 millioner kroner pr år, gjennom en økning i 2016 på 75 millioner kroner fra Kunnskapsdepartementet og 50 millioner kroner fra Nærings- og fiskeridepartementet. Det leggs til grunn at en ny nasjonal pre-såkornordning ble lansert i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett i mai 2015
  • En økning i antall studieplasser innenfor informatikk ved de sentrale universitetene med minst 25 prosent innen 2016 og 50 prosent innen 2019. Estimert kostnad for dette er 40-45 millioner kroner i statsbudsjettet for 2016
  • Det må opprettes en ordning der kommunale tiltak for innovative nye løsninger i helse- og omsorgssektoren utløser statlige bidrag med en statlig ramme på 500 millioner kroner

De prioriterte sakene vi har skissert for regjeringen er noen av tiltakene Abelia mener er nødvendig for å omstille Norge. Derfor har vi laget en omstillingspakke som vi har sendt til regjeringen.

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: